Single

Color Management – standaryzacja i optymalizacja produkcji offsetowej

Jest to najwyższy poziom wiedzy dotyczącej zarządzania barwą. Kurs jest przeznaczony dla profesjonalistów z branży, którzy chcą być uznawani za ekspertów w dziedzinie standaryzacji i optymalizacji produkcji offsetowej. Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem na wszystkich etapach reprodukcji poligraficznej, definiując sposób integracji i utrzymania sprawdzonych najlepszych praktyk i standardów branżowych. Szkolenie wykracza poza proces jednorazowej kalibracji, zapewniając kompleksowy zestaw narzędzi do budowania color managementu i kontroli procesu od kreacji po druk. Ten kurs zapewni Ci umiejętność wdrożenia podstawowych procedur kalibracyjnych i kontroli jakości, aby zarządzać łańcuchem dostaw produktów poligraficznych i napędzać kulturę produkcji opartą na kontroli procesu.

GŁÓWNE CECHY:

 • To szkolenie odnosi się do najnowszych standardów międzynarodowych i przemysłowych.
 • Po pomyślnym zakończeniu szkolenia ocenianego na bazie wyniku post testu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę. • Jest to część większego programu szkoleń dotyczących standaryzacji i optymalizacji produkcji poligraficznej.

DLA KOGO JEST TEN KURS ?

Dla kogo jest ten kurs? Technolodzy, kierownicy produkcji, specjaliści ds. druku, operatorzy maszyn.

ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:

 • Podstawy zarządzania barwą
 • Pomiar barwy densytometryczny vs. spektralny
 • Przestrzenie barwne CIE
 • Metody pomiaru barwy dE 2000, 76 CMC
 • Określanie celów drukowania
 • Globalne standardy druku
 • Niestandardowe warunki drukowania
 • Tolerancje w druku offsetowym
 • Teoria względna papieru i podłoża
 • Proofing, kalibracja, certyfikacja, optymalizacja
 • Softproofing i standardy oświetleniowe
 • Płyty, papier i farby, dobór komponentów druku
 • Porównanie standaryzacji w technologii konwencjonalnej i UV
 • Możliwości maszyny, kwalifikacja maszyny do kalibracji
 • Mechaniczna regulacja zespołu farbowego
 • Mechaniczna regulacja zespołu wodnego
 • Weryfikacja ustawień mechanicznych za pomocą form analitycznych
 • Weryfikacja ustawień regulacji za pomocą sond NIP Control
 • Defekty druku, deformacje punktów rastrowych – jak je rozpoznać, właściwie zdiagnozować i wyeliminować
 • Wyznaczenie balansu woda-farba
 • Stabilizacja warunków produkcyjnych
 • Wyznaczanie krzywych TVI vs NPDCS
 • G7 Idealliance w czterech poziomach zgodności
 • Wyznaczanie profili ICC
 • Rekalibracja procesu produkcji metodą G7 i TVI PSO
 • SOP metody kontroli procesów
 • Optymalizacja wstępnego nafarbienia na maszynach dla CMYK
 • Optymalizacja wstępnego nafarbienia na maszynach dla barw spotowych
 • Minimalizowanie ilości makulatury i czasu setupu
 • Cyfrowe wzorce kolorystyczne na wszystkich etapach produkcji, CxF/X-4
 • Wdrożenie krzywych SCTV do produkcji
 • Wdrożenie raportowania do bieżącej kontroli jakości i wydajności procesu druku
 • Kontrola procesów reprodukcji poligraficznej