SZKOLENIA

Wybierz jedno z naszych szkoleń i zdobądź praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania barwą

Dlaczego warto?

Oferujemy kursy zarówno dla ekspertów, jak i osób początkujących. Uczestnictwo w kursie to gwarancja zdobycia edukacji teoretycznej oraz praktycznych umiejętności potwierdzonych certyfikatem końcowym.

6 godzin See more

Color Management – podstawy

Podstawy CM Pomiar barwy ICC Proofing dE CIE
Difficulty level

Zagadnienia kursu obejmują najnowszą teorię color management i jej zastosowania , zapewniając solidną podstawę edukacyjną do zarządzania przepływem informacji o obrazie . Jest to idealny kurs podstawowy dla każdego praktyka technicznego zainteresowanego wszechstronnym zrozumieniem podstaw zarządzania barwą

GŁÓWNE CECHY :

 • To szkolenie odnosi się do najnowszych standardów międzynarodowych przemysłowych .
 • Jest to część większego programu szkoleń dotyczących standaryzacji i optymalizacji produkcji poligraficznej.

DLA KOGO JEST TEN KURS ?

Specjaliści menedżerowie ds. druku , wszystkie działy
odpowiedzialne za reprodukcję obrazu .

ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE :

 • Wstęp do zagadnień color management
 • Przestrzenie barwne zależne niezależne od urządzeń
 • Podstawy fotometrii i kolorymetrii optycznej
 • CM w odniesieniu do standardów produkcyjnych
 • Subiektywne i obiektywne metody oceny barwy
 • Standardy oświetleniowe oceny barwy w zgodności z ISO 3669 :2009
 • Zastosowanie zarządzania barwą w aplikacjach graficznych
 • Pomiar barwy w druku densytometryczny i spektralny
 • Profilowanie – wprowadzenie i charakterystyka
 • Proofing ocena zgodności
 • Profilowanie urządzeń wejścia , wyświetlania i wyjścia
 • Konwersja z zastosowaniem profili ICC
 • Zgodność ze standardowymi warunkami druku

Ask for training
14 godzin See more

Color Management – standaryzacja i optymalizacja produkcji offsetowej

ISO 12647 Fogra G7 Proofing Softproofing TVI NPDC Pantone SCTV
Difficulty level

Jest to najwyższy poziom wiedzy dotyczącej zarządzania barwą. Kurs jest przeznaczony dla profesjonalistów z branży, którzy chcą być uznawani za ekspertów w dziedzinie standaryzacji i optymalizacji produkcji offsetowej. Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem na wszystkich etapach reprodukcji poligraficznej, definiując sposób integracji i utrzymania sprawdzonych najlepszych praktyk i standardów branżowych. Szkolenie wykracza poza proces jednorazowej kalibracji, zapewniając kompleksowy zestaw narzędzi do budowania color managementu i kontroli procesu od kreacji po druk. Ten kurs zapewni Ci umiejętność wdrożenia podstawowych procedur kalibracyjnych i kontroli jakości, aby zarządzać łańcuchem dostaw produktów poligraficznych i napędzać kulturę produkcji opartą na kontroli procesu.

GŁÓWNE CECHY:

 • To szkolenie odnosi się do najnowszych standardów międzynarodowych i przemysłowych.
 • Po pomyślnym zakończeniu szkolenia ocenianego na bazie wyniku post testu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę. • Jest to część większego programu szkoleń dotyczących standaryzacji i optymalizacji produkcji poligraficznej.

DLA KOGO JEST TEN KURS ?

Dla kogo jest ten kurs? Technolodzy, kierownicy produkcji, specjaliści ds. druku, operatorzy maszyn.

ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:

 • Podstawy zarządzania barwą
 • Pomiar barwy densytometryczny vs. spektralny
 • Przestrzenie barwne CIE
 • Metody pomiaru barwy dE 2000, 76 CMC
 • Określanie celów drukowania
 • Globalne standardy druku
 • Niestandardowe warunki drukowania
 • Tolerancje w druku offsetowym
 • Teoria względna papieru i podłoża
 • Proofing, kalibracja, certyfikacja, optymalizacja
 • Softproofing i standardy oświetleniowe
 • Płyty, papier i farby, dobór komponentów druku
 • Porównanie standaryzacji w technologii konwencjonalnej i UV
 • Możliwości maszyny, kwalifikacja maszyny do kalibracji
 • Mechaniczna regulacja zespołu farbowego
 • Mechaniczna regulacja zespołu wodnego
 • Weryfikacja ustawień mechanicznych za pomocą form analitycznych
 • Weryfikacja ustawień regulacji za pomocą sond NIP Control
 • Defekty druku, deformacje punktów rastrowych – jak je rozpoznać, właściwie zdiagnozować i wyeliminować
 • Wyznaczenie balansu woda-farba
 • Stabilizacja warunków produkcyjnych
 • Wyznaczanie krzywych TVI vs NPDCS
 • G7 Idealliance w czterech poziomach zgodności
 • Wyznaczanie profili ICC
 • Rekalibracja procesu produkcji metodą G7 i TVI PSO
 • SOP metody kontroli procesów
 • Optymalizacja wstępnego nafarbienia na maszynach dla CMYK
 • Optymalizacja wstępnego nafarbienia na maszynach dla barw spotowych
 • Minimalizowanie ilości makulatury i czasu setupu
 • Cyfrowe wzorce kolorystyczne na wszystkich etapach produkcji, CxF/X-4
 • Wdrożenie krzywych SCTV do produkcji
 • Wdrożenie raportowania do bieżącej kontroli jakości i wydajności procesu druku
 • Kontrola procesów reprodukcji poligraficznej
Ask for training
16 godzin / 2 dni See more

Color Management – standaryzacja i optymalizacja produkcji fleksograficznej

Anilox Taśma montażowa Procedury SOP ICC Krzywe SCTV Krzywe TVI vs NPDC ISO 12647-6 2020 ATIF
Difficulty level

Jest to najwyższy poziom wiedzy dotyczącej zarządzania barwą. Kurs jest przeznaczony dla profesjonalistów z branży, którzy chcą być uznawani za ekspertów w dziedzinie standaryzacji i optymalizacji produkcji fleksograficznej. Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem na wszystkich etapach reprodukcji poligraficznej, definiując sposób integracji i utrzymania sprawdzonych najlepszych praktyk i standardów branżowych. Szkolenie wykracza poza proces jednorazowej kalibracji, zapewniając kompleksowy zestaw narzędzi do budowania color managementu i kontroli procesu od kreacji po druk. Ten kurs zapewni Ci umiejętność wdrożenia podstawowych procedur kalibracyjnych i kontroli jakości, aby zarządzać łańcuchem dostaw produktów poligraficznych i napędzać kulturę produkcji opartą na kontroli procesu.

GŁÓWNE CECHY:

 • To szkolenie odnosi się do najnowszych standardów międzynarodowych i przemysłowych. • Po pomyślnym zakończeniu szkolenia ocenianego na bazie wyniku post testu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę.
 • Jest to część większego programu szkoleń dotyczących standaryzacji i optymalizacji produkcji poligraficznej.

DLA KOGO JEST TEN KURS ?

Dla kogo jest ten kurs? Technolodzy, kierownicy produkcji, specjaliści ds. druku, operatorzy maszyn.

ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:

 • Podstawy zarządzania barwą
 • Pomiar barwy densytometryczny vs. spektralny • Przestrzenie barwne CIE
 • Metody pomiaru barwy dE 2000,76, CMC
 • Określanie celów drukowania
 • Globalne standardy druku
 • Niestandardowe warunki drukowania
 • Tolerancje w druku fleksograficznym
 • Teoria względna papieru i podłoża
 • Proofing, kalibracja, certyfikacja, optymalizacja
 • Softproofing i standardy oświetleniowe
 • Diagnoza mechanicznego stanu zastanego maszyny drukarskiej fleksograficznej za pomocą form analitycznych
 • Dobór komponentów druku
 • Pomiar spektralny vs. densytometryczny
 • Tolerancje jakości i powtarzalności w druku fleksograficznym
 • pektralny vs. densytometryczny • Tolerancje jakości i powtarzalności w druku fleksograficznym • Kontrola procesów produkcji fleksograficznej
 • Metody weryfikacji procesu świecenia płyt, analiza 3D punktu, dobór parametrów minimalnej wielkości punktu rastrowego
 • Stabilizacja warunków produkcyjnych SOP
 • Omówienie podstawowych zmiennych druku takich jak: jednolitość nafarbienia, jednolitość docisku, powtarzalność docisku, powtarzalność odwzorowania apli, powtarzalność przy różnych prędkościach, wartości tonalne, pasowanie pomiędzy kolorami
 • Dobór parametrów kompensacyjnych taśm montażowych do charakteru produkcji
 • Optymalizacja parametru prędkości druku, jej wpływ na odwzorowanie apli i rastrów
 • Optymalizacja parametru docisku i dostawienia w druku
 • Utrzymanie wysokiej powtarzalności odwzorowania barw spotowych z wykorzystaniem wytycznych PANTONE Certified Printer Program
 • Praktyczne wykorzystanie wskazań zawartych w normie ISO 12647-6:2020
 • Wyznaczanie krzywych TVI vs. NPDCS
 • Wyznaczanie profili ICC
 • G7 Idealliance jako metoda kalibracji w czterech poziomach zgodności
 • Praca w zgodności ze standardami
 • Metody kontroli i optymalizacji procesu druku triadowego i barw procesowych
 • Stworzenie procedur SOP dla procesu technologicznego
Ask for training
7 godzin teorii + 4 godziny praktyki See more

Color Management dla operatorów maszyn offsetowych

ISO 12647-6:2020 Regulacja maszyn Równowaga woda-farba Bufor pH Konduktywność Sondy NIP Control Testy kalibracyjne Pomiar druku
Difficulty level

Jest to praktyczny poziom wykorzystania wiedzy dotyczącej zarządzania barwą i optymalizacji produkcji, przeznaczony dla operatorów maszyn offsetowych, którzy nie wykorzystują wszystkich funkcjonalności maszyn, a ich wiedza na temat dobrych praktyk produkcyjnych jest niska. Ten kurs zapewni Ci umiejętność wydajnej i powtarzalnej pracy na maszynie z wykorzystaniem wszystkich jej funkcjonalności.

GŁÓWNE CECHY:

 • To szkolenie odnosi się do najnowszych standardów międzynarodowych, przemysłowych i dobrych praktyk produkcyjnych.
 • Po pomyślnym zakończeniu szkolenia ocenianego na bazie wyniku post testu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę.
 • Jest to część większego programu szkoleń dotyczących standaryzacji i optymalizacji produkcji poligraficznej.

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Dla kogo jest ten kurs? Operatorzy maszyn, drukarze, pomocnicy drukarzy.

ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:

 • Omówienie technologii druku offsetowego oraz budowy maszyn
 • Prawidłowe przygotowanie maszyny do standaryzacji
 • Regulacja zespołu farbowego za pomocą stref kontaktu, NIP Control oraz form analitycznych
 • Regulacja zespołu wodnego za pomocą stref kontaktu, NIP Control oraz form analitycznych
 • Dobór parametrów roztworu zwilżającego, analiza przyczynowo-skutkowa
 • Dobór komponentów do produkcji farbami konwencjonalnymi i UV
 • Dobór komponentów druku na bazie testów form analitycznych
 • Korzyści wynikające z okresowych regulacji maszyny
 • Pomiar spektralny vs. densytometryczny
 • Kalibracja i certyfikacja urządzeń pomiarowych
 • Obsługa wszystkich funkcjonalności urządzeń pomiarowych
 • Korzystanie z cyfrowych bibliotek kolorów
 • Praca na danych zapisanych do reprintu. Zagrożenia i korzyści
 • Efektywne wykorzystanie systemów pomiarowych inline, online i offline
 • Optymalizacja wstępnego nafarbienia dla barw CMYK i spotowych
 • Analiza podstawowych parametrów stabilności druku na maszynie: szablonowanie, paskowanie, dublowanie, murzenie, pasowanie, rozcieranie farby na obwodzie
 • Globalne standardy druku i dobre praktyki produkcyjne
 • Analiza raportów produkcyjnych z maszyny jako potwierdzenie cyfrowe zgodności optycznej
 • Analiza wydajności produkcji na bazie raportów z maszyny
 • Konserwacja maszyn
Ask for training
7 godzin See more

COLOR MANAGEMENT DLA GRAFIKÓW, DTP

Inspekcja wstępna pliku PDF-X RGB vs CMYK vs Lab Adobe CS Pit Stop Proofing RIP ICC GCR UCR
Difficulty level

Kurs obejmuje zagadnienia strategii i kontroli koloru dla działów przygotowania produkcji, prepress odpowiedzialnych za weryfikację i przygotowanie plików do wydruku.

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Specjaliści i menedżerowie ds. DTP i przygotowania produkcji

ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:

 • Zarządzanie barwą i profilami w prepressie
  • profilowanie urządzeń wejściowych, wyświetlania i wyjściowych
  • prawidłowe zarządzanie barwą w aplikacjach graficznych
  • opcje przepływu pracy: RGB vs. CMYK
 • Preferencje aplikacji i ustawienia CM
  • konsekwencje i zalety wyboru właściwej przestrzeni roboczej
  • praktyczna konfiguracja przestrzeni roboczej w aplikacjach Adobe CS
  • drukowanie z aktywnym zarządzaniem barwą i bez niego
 • Proofing, kalibracja, optymalizacja, dobór normy kalibracji, ocena zgodności.
 • Strategie RIP dla systemów CTP
 • Inspekcja wstępna plików do druku. Jak zrozumieć i osiągnąć oczekiwania
  • jak i kiedy używać lub ignorować osadzone profile
  • tworzenie plików PostScript lub PDF
  • różnice wersji plików PDF/X
  • specyfikacje Ghent odnoszą się do formatu PDF/X
  • ISO 15930. Konfiguracja inspekcji wstępnej w odniesieniu do zagadnień CM
 • RIPy i metodyka kalibracji dużego formatu w druku cyfrowym
  • specyfikacja urządzeń cyfrowych i powiązanych systemów RIP
  • wpływ rozdzielczości na zarządzanie kolorami
  • zrozumienie kalibracji i linearyzacji dla urządzeń cyfrowych
  • charakterystyka: tworzenie profili mediów
  • UCR i GCR w celu optymalizacji ilości atramentu
  • zapewnienie jakości profili mediów
  • czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze referencyjnej przestrzeni kolorów
  • ograniczenia gamutów barwnych w zależności od technologii i podłoża
  • stosowanie profili ICC w RIPach
  • konfigurowanie ustawień renderingu
  • kontrola zgodności i procesu
 • Docelowe międzynarodowe standardy druku ISO 12647-X oraz standardy przemysłowe Fogra PSO i G7
  • koncepcja drukowania zgodnie ze standardem
  • czym różnią się cele drukowania G7, Fogra i PSO od tradycyjnych celów drukowania
  • przykład opisu celu drukowania
  • różnica pomiędzy ISO 12647-2:2007 a ISO 12647-2:2013
 • Standardy oświetleniowe w zgodności z ISO 3669:2009
  • temperatura barwowa 5000K, 6000K
  • współczynnik CRI Color rendering Index
  • natężenie światła w komorze oświetleniowej
 • Raporty produkcyjne – analiza
  • interpretacja informacji zawartych w raporcie w odniesieniu do docelowego standardu druku
  • interpretacja wyników raportu w odniesieniu do precyzji i metodyki pracy drukarza
  • interpretacja wydajności produkcji na podstawie wyników raportów netto i brutto
Ask for training
6 godzin teorii + 2 godziny praktyki See more

COLOR MANAGEMENT DLA PRACOWNIKÓW MIESZALNI FARB

Ink formulation CxF SCTV PANTONE Certified Printer Program Color Quality Pomiar barwy Digitalizacja przepływu informacji
Difficulty level

Jest to szkolenie dla pracowników mieszalni farb, którzy nie wykorzystują w pełni świadomie sprzętu i oprogramowania używanego do sporządzania receptur i kontroli jakości. Szkolenie porządkuje wiedzę teoretyczną oraz pozwala na praktyczne wykorzystanie wiedzy podczas sporządzania receptur i ich weryfikacji. Szkolenie trafnie lokalizuje pozycję mieszalni farb w całym cyklu produkcji poligraficznej, umożliwiając obiektywną ocenę jakości i powtarzalności pracy ww. działu. Ten kurs zapewni Ci umiejętność wdrożenia podstawowych procedur kalibracyjnych i kontroli jakości, aby zarządzać łańcuchem dostaw farb dodatkowych i napędzać kulturę produkcji opartą na kontroli procesu.

GŁÓWNE CECHY:

 • To szkolenie odnosi się do najnowszych standardów międzynarodowych i przemysłowych oraz PANTONE Certified Printer Program Xrite.
 • Po pomyślnym zakończeniu szkolenia ocenianego na bazie wyniku post testu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę.
 • Jest to część większego programu szkoleń dotyczących standaryzacji i optymalizacji produkcji poligraficznej.

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Dla kogo jest ten kurs? Pracownicy działu mieszalni farb i kuchni farbowej.

ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:

 • Spektralne podstawy pomiarowe
 • Warunki pomiarowe a odwzorowanie barwy
 • Spójność wzorców barwnych i bibliotek kolorystycznych
 • Standardy oświetleniowe w zgodności z ISO 3669:2009
 • Przepływ informacji o barwach spotowych zgodnie z ISO 17972-4 / Graphic technology / Colour data exchange format (CxF/X) / Part 4: Spot colour characterisation data (CxF/X-4)
 • Piki CXF jako podstawowy format wymiany informacji o barwach spotowych • Poglądowe omówienie funkcjonalności SCTV dla barw spotowych
 • Omówienie funkcji Best Match, dobór najlepszej gęstości do zgodności spektralnej
 • INK Formulation + Color Quality. Metodyka pracy, powtarzalność, precyzja
 • Racjonalizacja receptur farb w Ink Formulation
 • Konfiguracja przepływu informacji dla barw spotowych na wszystkich etapach produkcji – od przygotowania do kontroli jakości produkcji
 • Wpływ podłoża i OBA na odwzorowanie cyfrowe i optyczne barwy
 • Praktyczne zastosowanie automatyzacji w zależności od możliwości sprzętowej i systemowej drukarni
 • Interpretacja i konfiguracja raportów pomiarowych dla barw spotowych
 • Omówienie PANTONE Certified Printer Program Xrite
 • Recepturowanie farb metalicznych
 • Szkolenie praktyczne
Ask for training
5 godzin See more

COLOR MANAGEMENT DLA WŁAŚCICIELI MAREK

Zgodność i powtarzalność produkcji Pomiar barwy Standardy druku KJ Wdrożenie działu KJ ColorCert Press Sign Cyfrowa ocena
Difficulty level

Szkolenie z zagadnień Color Management dla właścicieli marek pomoże Ci skutecznie komunikować się w łańcuchu dostaw produktów poligraficznych oraz oceniać go w sposób, który pomoże dostrzec korzyści takie jak krótszy czas realizacji, szybkość wprowadzania na rynek, niższe koszty i lepsza integralność marki.

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Dla kogo jest ten kurs? Menedżerowie marki lub właściciele marek, nabywcy druków, agencje kreatywne, pre-press, pre-media, projektanci, specjaliści od druku i łańcucha dostaw opakowań, CPG lub FMCG. Jeśli pełnisz jakąkolwiek rolę w zarządzaniu kolorem, tworzeniu koloru lub pisaniu PQM, skorzystaj z tego szkolenia.

Dodatkowo, jeśli Twoja rola obejmuje akceptacje kolorystyczne, konieczne jest spełnienie wymagań kupującego, tj. druk, SOP tworzenie biblioteki kolorów, mapowanie procesów, wytyczne dotyczące marki lub zarządzanie drukowaniem i procesami, ten kurs pozwoli Ci rozwinąć umiejętności techniczne i pomoże Ci tworzyć mapę, po której będziesz się bezbłędnie poruszał, a także stworzysz powtarzalne i bardziej wydajne standardy marki.

ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:

 • Ogólna idea zgodności dla właścicieli marek
 • Przestrzenie barwne i ocena barwy
 • Określanie celów drukowania
 • Globalne standardy druku
 • Warunki drukowania odniesienia zgodności produkcji
 • Podstawy zarządzania barwą
 • Podstawy G7, PSO, metody NPDC i TVI
 • Niestandardowe standardy drukowania
 • Teoria względności papieru
 • Kolory dodatkowe, spotowe, indywidualne
 • Krzywe SCTV dla barw spotowych
 • Tolerancje w druku, metody weryfikacji
 • Dokumenty SOP określające procedury produkcyjne
 • Wstępna ocena Twojego łańcucha dostaw
 • Ocena zgodności barw dodatkowych DE w odniesieniu do cyfrowych standardów
 • Proofing, poziomy zgodności
 • Warunki oświetleniowe dla porównania barw
 • Audyt drukarni w odniesieniu do obowiązujących standardów produkcyjnych
 • Akceptacja produkcji a powtarzalność wyrobu
 • Raportowanie produkcji inline, online, offline
 • Bariery sukcesu
 • Jak stworzyć dział kontroli jakości po stronie właściciela marki
Ask for training
7 godzin See more

COLOR MANAGEMENT X-GAMUT

CMYKOGV Oszczędności technologii Zagrożenia Reprodukcja Pantone vs CMYK OGV 7C PDF X-6
Difficulty level

Dzięki rozszerzonemu gamutowi możesz łatwo, dokładnie i niezawodnie odtwarzać kolory dodatkowe dzięki stałemu zestawowi rozszerzonych kolorów procesowych. Zwykle używane są kolory pomarańczowy, zielony i fioletowy, ale możliwych jest wiele innych kombinacji. Niezależnie od używanej konfiguracji atramentu X GAMUT optymalnie wykorzystuje cały gamut barwny urządzenia drukującego i bardzo precyzyjnie odtwarza kolory dodatkowe. Barwy dodatkowe można na bieżąco optymalizować i weryfikować ich zgodność i powtarzalność.

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Dla wszystkich zainteresowanych technologią.

ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:

 • Terminologia nazewnictwa, czym jest, a czym nie jest rozszerzony gamut
 • Cele wprowadzenia tej technologii w drukarni. Ekonomiczne i praktyczne omówienie tendencji zarządzania ilością barw w projekcie topowych marek
 • Przewaga druku CMYKOGV nad używaniem barw spotowych np. Pantone, HKS
 • Definiowanie farb w rozszerzonym gamucie
 • Ograniczenia procesu druku CMYKOGV
 • Wymagania, jakie musi spełniać maszyna drukująca przed wdrożeniem 7C w zależności od technologii zadruku
 • Tolerancje odwzorowania barw
 • Kontrola procesu druku w rozszerzonym gamucie i zarządzanie oczekiwaniami
 • Opcje weryfikacji jakości profili ICC do druku z wykorzystaniem rozszerzonego gamutu
 • Wdrażanie technologii X-Gamut i „punkty krytyczne, zagrożenia”
 • Definiowanie farb CMYKOGV i tworzenie standardów
 • Kalibracja i charakteryzacja procesu
 • Workflow do implementacji 7C, omówienie metod wdrożenia
 • Konwersja kolorów dodatkowych, metodyka pracy poszczególnych RIP-ów
 • Skuteczna transformacja produkcji Pantone na CMYKOGV
 • ISO/CD 15930-9 Graphic Technology — Prepress digital data exchange using PDF – Part 9: Complete exchange of printing data (PDF/X-6)
 • Zarządzanie barwą iCCMax
 • CxF/X-4 celem przewidywania druku barw spotowych dla dodatkowych kanałów OGV
 • Konwersja RGB lub CMYK do 7C w programie Adobe Photoshop i innych aplikacjach graficznych
 • Systemy rastrowania AM i FV w odniesieniu do metod kalibracji 7C
 • Omówienie przykładowych implementacji 7C w druku fleksograficznym, offsetowym i cyfrowym
 • Druk produkcyjny i analiza kontroli procesu
 • Podsumowanie i tendencje rozwoju oraz popularyzacji technologii
Ask for training

CONTACT

Contact us and find out more about cooperation opportunities

* Mandatory fields to be completed

    Open Close


  The administrator of your personal data is Małgorzata Szczotka CMC with its registered office at ul. Skarbowców 31/6 53-025 Wrocław, NIP: 699 191 20 23. Your data will be processed in order to answer the questions asked in the contact form. You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, object and lodge a complaint with the supervisory authority. Contact with the Administrator is possible at the following e-mail address: kontakt@cmconsulting.pl Detailed information on the processing of personal data can be found in the Privacy Policy.