STANDARYZACJA

PROCESU DRUKU

Nadrzędnym celem naszych działań jest wzrost wydajności przy zachowaniu powtarzalności i międzynarodowych standardów produkcji

Odbiór maszyn

drukarskich

Analiza i odbiór maszyn odbywają się na bazie wytycznych Dyrektywy Technicznej i odnosi się wyłącznie do mierzalnych parametrów technicznych druku.

audyt

DRUKARNI

Realizujemy ocenę poziomu optymalizacji całego cyklu reprodukcji poligraficznej na poszczególnych etapach produkcji.

WDROŻENIA

X-GAMUT

W pełni zautomatyzowane oprogramowanie do zarządzania kolorami, które pozwala na uzyskanie najwyższego poziomu odwzorowania barw spotowych.

STANDARYZACJA I OPTYMALIZACJA DRUKU

Standaryzacja druku połączona z optymalizacją ma na celu uzyskanie powtarzalnej jakości reprodukcji poligraficznej w zgodności z zadanymi standardami międzynarodowymi i przemysłowymi. Wdrożenia standaryzacji druku opieramy o normy z grupy ISO 12647, w zależności od technologii druku.

Standaryzacja druku oferowana przez CMC obejmuje wszystkie etapy reprodukcji poligraficznej prepress-plate making-press-postpress-proofing- mieszalnia farb-kontrola jakości, co pozwala rozszerzenie tej usługi o optymalizację produkcji pozwalającą na redukcję ilości makulatury i czasu setupu.

Wyślij zapytanie ofertowe

Optymalizacja druku pozwala na połączenie poszczególnych etapów produkcji w jeden sprawnie działający ekosystem, poszczególne działy produkcji zostają ze sobą skomunikowane za pomocą cyfrowych wzorców kolorystycznych a system raportowania potwierdza jakość i powtarzalność w całym nakładzie zarówno dla barw triaodwych CMYK jak i spotowych np. Pantone.

Każde urządzenie drukujące posiada swoje indywidualne cechy, które w połączniu z różnymi komponentami oraz z różnym podłożem drukowym, mogą powodować inne przyrosty punktów rastrowych, w konsekwencji czego dać nam inny obraz wydruku. Standaryzacja druku umożliwia ułożenie całego procesu druku tak, aby nie zależnie od użytego podłoża, farb, czy technologii druku, uzyskać taki sam, powtarzalny efekt, zgodny z założeniami docelowych standardów lub profili kolorystycznych. Realizujemy zlecenia standaryzacji druku, które kończą się certyfikacją do normy ISO 12647-2:2013 oraz europejskich standardów kolorystycznych Fogra 39, Fogra 51 oraz Fogra 52, jak i zlecenia standaryzacji druku przygotowujące drukarnie do wdrożenia Certyfikacji Programu Zarządzania Barwą (CRCP) popularnego na rynku amerykańskim, realizujemy audyty dla zgodności G7, GRACoL2013 NPDC G7 Idealliance w czterech poziomach zgodności:

- Basic G7 Grayscale Calibration,
- G7 Targeted Calibration,
- G7 (Colorspace) Calibration,
- G7 Extreme Calibration

Standardy i normy mówią nam o referencyjnych parametrach druku do których powinniśmy dążyć, oraz zawierają zdefiniowane tolerancje dla tych parametrów.

Standaryzacja druku wdrażana przez CMC ma na celu wprowadzenie zmian o charakterze trwałym, które nie zrewolucjonizują pracy drukarni, ale pozwolą na ewolucję procesu druku zgodnie z określonymi zasadami. Standaryzacja to przede wszystkim optymalizacja i uporządkowanie przepływu informacji o barwie; parametrem "0" jest tu niewątpliwie standard międzynarodowy, natomiast nie powinien być to jedyny i nadrzędny cel standaryzacji druku, a jedynie punkt odniesienia, ułatwiający identyfikację jej ostatecznych wyników. Standaryzacja druku kontrolowana jest za pomocą urządzeń pomiarowych, a jej efekty widzimy w wynikach zapisywanych w specjalnie dedykowanym do tego oprogramowaniu. Jakość standaryzacji i uzyskany poziom zgodności z normą, dokumentowane są szczegółowym raportem. Standaryzacja druku wykonywana jest przez pracowników naszej firmy, którzy zapewniają również stałą opiekę nad standaryzacją, hot-line telefoniczny, serwis bezpośredni lub serwis zdalny. Celem standaryzacji druku jest wykazanie lepszych wyników wydajnościowych przy zachowaniu zgodności kolorystycznej ze standardami międzynarodowymi, a tym samym jak najwyższej powtarzalności produkcji. Nasze wdrożenia są kompleksowe i obejmują wszystkie etapy produkcji, a współpraca ma charakter cykliczny.

Standaryzacja druku jest poprzedzona audytem drukarni, który ma na celu ocenić funkcjonowanie, wyposażenie i skuteczność pracy poszczególnych etapów produkcji. Dodatkowo audyt umożliwia nam wstępną ocenę zakresu posiadanych funkcjonalności w oprogramowaniu maszyny drukarskiej, RIPie, workflow, posiadanych sprzętów i oprogramowania, które możemy wykorzystać w procesie standaryzacji druku i optymalizacji produkcji. Analizujemy możliwości przesyłania plików .CxF na różnych etapach produkcji, analizujemy dane przesyłane do drukarni z mieszalni farb, wprowadzamy ich digitalizację aby zapewnić jak najwyższą zgodność i powtarzalność oraz zminimalizować zakres pracy drukarza podczas dochodzenia do uzyskania zgodności dla barw spotowyh czy triadowych. Ten czas jest przecież najbardziej kosztowny, a niewykorzystywanie automatyzacji procesu i funkcjonalności maszyn sprawia, że go marnujemy uzyskując pozytywny efekt metodą prób i błędów.

Następnym krokiem jest analiza raportów z produkcji zapisywanych na bazie informacji z pomiaru paska kontrolnego na maszynie. Raporty są źródłem wiedzy dotyczącej faktycznej i jakości i wydajności procesu, pokazują ile zużyto arkuszy na uzyskanie odbitki tzw. „OK.”. Analizujemy na ich podstawie wstępne nafarbienie maszyny w odniesieniu do docelowych wytycznych i jeśli wyniki są powtarzalne dla większości zleceń w danym miesiącu widzimy możliwość zaoferowania klientowi optymalizacji nafarbienia i zmniejszenia ilości makulatury o konkretną ilość, co w zależności od rodzaju i ilości produkcji pozwala na zaoszczędzenie od kilkunastu tysięcy do miliona złotych - obliczając na bazie konkretnych danych ROI. Optymalizacja procesu jest niezbędna i w dobie zmniejszających się nakładów może być kluczowa dla rentowności zlecenia. Ilość makulatury na uzyskanie zgodnej odbitki powinna być jak najmniejsza, a jakość odbitki nie powinna odbiegać od standardów międzynarodowych i przemysłowych. Jako dealer X-Rite zdarza doposażamy drukarnie w niezbędny sprzęt pomiarowy i oprogramowania niezbędne do przeprowadzenia procesu optymalizacji.

Podczas oceny sytuacji zastanej w drukarni analizujemy również stan techniczny maszyny oraz dobór komponentów druku. W praktyce często spotykamy się z sytuacją, że komponenty druku dobierane są z niewielką świadomością ich wpływu na proces produkcji i jej ostateczny efekt produkcji. Zwykle ich dobór podyktowany jest przesłankami ekonomicznymi czy nieobiektywnym doradztwem przedstawicieli handlowych. Tymczasem bez stabilizacji pracy maszyny drukującej dalsze działania mogą okazać się bezcelowe. Wstępny audyt umożliwia więc odpowiednie przygotowanie do realizacji zadania i efektywną odpowiedź na pytanie jak przygotować się do procesu standaryzacji druku i w jakim zakresie ją wykonać u danego klienta. Zakres prac nigdy nie jest identyczny, zależy od jakości sprzętu i oprogramowania które zastajemy w drukarni jak i wiedzy i umiejętności ludzi obsługujących dany proces reprodukcji. Podczas audytu rozmawiamy również z ludźmi, jesteśmy w stanie ocenić ich zakres wiedzy, zaangażowanie oraz dopasować zakres szkoleń dla działu druku, czy kontroli jakości. Często nieuniknione są również szkolenia dla handlowców umożliwiające sprawną komunikację z klientem.

Otrzymaj ofertę audytu

Jakie etapy obejmuje

standaryzacja druku?

 • 01 Audut - obejmujący wszystkie etapy produkcji drukarni

   obejmujący wszystkie etapy produkcji drukarni

  • Obejmuje wszystkie etapy produkcji drukarni
  • Pozwala na znalezienie węzłów w których należy wdrożyć standaryzację druku i procedury kontroli SOP
  • Pozwala na przygotowanie spersonalizowanej oferty dostosowanej do parku maszynowego oraz wiedzy i umiejętności operatorów obsługujących dany system
 • 02 PrePress - przygotowanie do druku

   przygotowanie do druku

  • Weryfikacja lub wdrożenie systemu proofingowego
  • Stabilizacja przepływu informacji o obrazie, zapisywanie plików produkcyjnych
  • Kalibracja monitorów, softproofing
 • 03 PLATE MAKING - KONTROLA PROCESU WYTWARZANIA PŁYT CTP

   KONTROLA PROCESU WYTWARZANIA PŁYT CTP

  • Ocena stabilności pracy systemu CTP
  • Dobór parametrów rastrowania do charakteru produkcji i możliwości workflow
  • Linearyzacja systemu
 • 04 PRESS - DRUK

   DRUK

  • Audyt oświetlenia zgodnie z ISO ISO 3664:2009
  • Audyt mechaniczny maszyny drukarskiej, kontrola mechaniczna doboru docisków przy pomocy sondy NIP control
  • Ocena lub dobór parametrów roztworu zwilżającego
  • Ocena lub dobór optymalnej równowagi woda-farba za pomocą form analitycznych (farba-roztwór-obciąg gumowy-płyta)
  • Optymalizacja wstępnego nafarbienia na maszynie CIP3 poprzez regulacje krzywych wstępnego nafarbienia
  • Wyznaczenie parametrów spektralnych druku Lab CMYK/RGB zgodnie z ISO 12647-2:2013
  • Wyznaczenie krzywych korekcyjnych TVI, uśrednienie danych zgodnie z ISO 12647-2:2013 lub standaryzacja NPDC G7 Idealliance w czterech poziomach zgodności:
   - Basic G7 Grayscale Calibration,
   - G7 Targeted Calibration,
   - G7 (Colorspace) Calibration,
   - G7 Extreme Calibration
  • Weryfikacja poprawności ustawień cyfrowych z efektem optycznym zgodności z certyfikowanym proofem
  • Opcjonalnie wyznaczenie profilu ICC, Device Link, optymalizacja maksymalnego nafarbienia na maszynie
  • Pomiar połysku podłoża
 • 05 MIESZALNIA FARB

  • Wdrożenie cyfrowych wzorców kolorystycznych dla barw spotowych zgodnie z metodologią Pantone Certified Printer Program dla barw indywidualnych na bazie plików .CxF X4
  • Wdrożenie lub usprawnienie komunikacji pomiędzy mieszalnią farb a maszyną w zakresie wzorców kolorystycznych na bazie plików .CxF/X-4 oraz automatyzacji zapisu separacji w plikach produkcyjnych
  • Kalibracja SCTV, kontrolowany przyrost punktów rastrowych dla barw spotowych zgodnie z ISO 20654 – Spot Color Tone Value
 • 06 POSTPRESS – BIEŻĄCA KONTROLA JAKOŚCI

   – BIEŻĄCA KONTROLA JAKOŚCI

  • Cykliczna kontrola wdrożonej standaryzacji oraz utrzymanie jakości produkcji w całym cyklu eksploatacyjnym procesu poligraficznego
  • Optymalizacja procesu w celu minimalizowania ilości makulatury i czasu na przygotowanie produkcji
  • Analiza raportów z produkcji, ocena wydajności i jakości pracy operatorów
  • Wdrożenie odpowiednich procedur SOP na poszczególnych etapach produkcji

Jakie korzyści płyną z dobrze przeprowadzonego procesu standaryzacji?

 

 • Możliwość odwzorowania maksymalnie zbliżonego gamutu barwnego dla różnych technik druku
 • Powtarzalna jakość produktów
 • Mniejsze koszty przyrządu produkcji
 • Wysoka zgodność z odbitką próbną – proofem
 • Minimalizacja ryzyka reklamacji kolorystycznych
 • Możliwość konkurowania o bardziej wymagających klientów
 • Zgodność druku na różnych maszynach drukarskich oraz na różnych podłożach
 • Redukcja ilości makulatury i czasu setupu
 • Precyzyjna reprodukcja barw spotowych w oparciu o cyfrowe wzorce kolorystyczne
 • Szybkie nafarbianie maszyn
 • Możliwość potwierdzenia zgodności optycznej za pomocą raportu z produkcji

standaryzacja i optymalizacjA

produkcji fleksograficznej

Proces standaryzacji obejmuje wszystkie etapy produkcji fleksograficznej – od przygotowania pliku, poprzez druk, aż po finalną kontrolę jakości produktu.
Największą korzyścią z wdrożenia jest możliwość utrzymania powtarzalnej produkcji w zgodności ze standardami międzynarodowymi i przemysłowymi przy maksymalnym skróceniu czasu przezbrojenia i zminimalizowaniu ilości makulatury.

Otrzymaj ofertę audytu
 • 01 PrePress - przygotowanie do druku

   przygotowanie do druku

  • Kalibracja lub weryfikacja zgodności systemu proofingowego
  • Stabilizacja przepływu informacji o obrazie
  • Opcjonalnie kalibracja monitorów, softproofing
  • Audyt oświetlenia przy maszynie zgodnie z ISO 3664:2009
 • 02 PLATE MAKING - KONTROLA PROCESU WYTWARZANIA PŁYT CTP

   KONTROLA PROCESU WYTWARZANIA PŁYT CTP

  • Dobór parametrów rastrowania do charakteru produkcji i możliwości workflow
  • Linearyzacja systemu Vip Flex + analiza powierzchni 3D punktu rastrowego
  • Wykonanie korekt na miejscu lub w usługowej naświetlarni
 • 03 PRESS - DRUK

   DRUK

  • Kwalifikacja i przygotowanie maszyny do kalibracji
  • Stabilizacja warunków produkcyjnych
  • Diagnoza mechanicznego stanu maszyny za pomocą form analitycznych umożliwia ocenę takich parametrów jak: jednolitość nafarbienia, równomierność docisku, powtarzalność docisku, powtarzalność odwzorowania apli, powtarzalność przy różnych prędkościach druku, analiza wartości tonalnych, pasowanie pomiędzy kolorami agregatami
  • Dobór parametrów walców rastrowych do wytycznych docelowego standardu
  • Dobór parametrów kompensacyjnych taśm montażowych
  • Optymalizacja parametru prędkości druku
  • Optymalizacja parametru docisku - dostawienia w druku
  • Utrzymanie wysokiej powtarzalności odwzorowania barw spotowych z wykorzystaniem wytycznych PANTONE Certified Printer Program
  • Wyznaczenie SOP dla produkcji ustandaryzowanej
  • Wyznaczanie krzywych TVI vs NPDCS G7 Idealliance w czterech poziomach zgodności:
   - Basic G7 Grayscale Calibration,
   - G7 Targeted Calibration,
   - G7 (Colorspace) Calibration,
   - G7 Extreme Calibration
 • 04 POSTPRESS - BIEŻĄCA KONTROLA JAKOŚCI

   BIEŻĄCA KONTROLA JAKOŚCI

  • Utrzymanie zgodności cyfrowej i optycznej produkcji z założonym standardem
  • Rekalibracja procesu produkcji metodą G7 i TVI PSO
  • SOP metody kontroli procesów, wdrożenie metod weryfikacji jakości dla barw triadowych i spotowych
  • Minimalizowanie ilości makulatury i czasu przygotowania produkcji rolowej
  • Cyfrowe wzorce kolorystyczne na wszystkich etapach produkcji, CxF/X-4
  • Wdrożenie do produkcji krzywych SCTV dla barw spotowych
  • Weryfikacja zoptymalizowanego procesu względem parametrów granicznych maszyny podczas druku
  • Wdrożenie raportowania do bieżącej kontroli jakości i wydajności procesu druku

ODBIÓR NOWYCH I UŻYWANYCH MASZYN DRUKARSKICH

Analizę przeprowadzamy na bazie wytycznych zawartych w dyrektywie technicznej dla odbioru offsetowych maszyn arkuszowych, odnoszącej się wyłącznie dla mierzalnych parametrów technicznych druku.

Wyślij zapytanie ofertowe

MIERZALNE PARAMETRY
TECHNICZNE DRUKU

 • Paser na nakładaniu (wzdłużny i poprzeczny)
 • Paser na przekazie w druku jednostronnym
 • Pasowanie maszyny (wzdłużne i poprzeczne)
 • Przesuwanie/dublowanie
 • Przyrost wartości tonalnych
 • Różnica w przyroście punktów pomiędzy agregatami
 • Stabilność wartości tonalnych w odniesieniu do zespołów drukujących
 • Zmienna gęstości optycznej po obwodzie arkusza
 • Szablonowanie
 • Paskowanie
Wyślij zapytanie ofertowe

DYREKTYWA
TECHNICZNA

Dyrektywa techniczna ułatwia porozumienie między producentami maszyn a drukarniami offsetowymi w rozmowach technicznych i negocjacjach handlowych. Ponadto dostarcza koncepcję badań dla technicznych i pomiarowych odbiorów maszyn.

Wyślij zapytanie ofertowe

AUDYT
drukarni

Cele audytu


Audyt ma na celu ocenę zdolności drukarni do produkcji opakowań zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi i przemysłowymi oraz ocenę poziomu optymalizacji całego cyklu reprodukcji poligraficznej na poszczególnych etapach: przygotowanie produkcji - mieszalnia farb - dział druku - postpress - kontrola jakości.

Otrzymaj ofertę audytu

Raport z audytu


Wstępny audyt kończy się raportem wskazującym te miejsca na mapie procesu, które powinny być objęte standaryzacją i optymalizacją w celu poprawienia wydajności i jakości produkcji poligraficznej. Raport zawiera ocenę zastanej wydajności produkcji, możliwości sprzętu i oprogramowania dostępnego w drukarni, ocenę obecnych procedur SOP oraz wiedzę i umiejętności ludzi obsługujących dany system. Na bazie audytu jesteśmy w stanie opracować kompleksową ofertę współpracy dopasowaną do potrzeb klienta.

Audyt przeprowadzany w zgodności z poniższymi standardami:


 • Oświetlenie ISO 3664
 • Obserwator ASTM E1499
 • Narzędzia pomiarowe ISO 13655
 • Format pliku ISO 15930 – seria (PDF/X-4) 1.7
 • PDF/X-6 (ISO 32000)
 • Papier/Substrat ISO 15937
 • Proofing ISO 12647-7/8, ISO 12646, ISO 14861
 • Workflows ISO TS 10128 / CGATS.21
 • TVI korekta krzywych ISO 18620:2016
 • TVI assessment ISO 5, ISO 20654 (SCTV)
 • Druk ISO 12647 oraz ISO 15339
 • Farby ISO 2846, CxF/x-4, ISO 17972-4
 • Kontrola procesu ISO 12647 & ISO 19302

WDROŻENIA
X-GAMUT

X-GAMUT znacznie usprawnia proces produkcyjny.


Oznacza to, że nie musisz zajmować się specjalnymi recepturami i wdrożeniem mieszalni farb. Nie ma konieczności mycia maszyny, a czasy przezbrojeń nie są konieczna. Zmniejsza się też czas przygotowania produkcji. W rezultacie oprogramowanie pomaga obniżyć całkowite koszty – zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów.

WDROŻENIA Extended Color Gamut Printing (ECG)

w oparciu o profil Fogra 55 Colour Exchange Space

 • Zastąp reprodukcję barw spotowych technologią ECG w oparciu o druk CMYKOGV
 • Zredukuj czas setupu maszyny dla barw spotowych
 • Zmniejsz koszty produkcji dla barw spotowych
 • Zwiększ ilość narządów produkcji w ciągu zmiany
 • Zwiększ OEE dla swoich maszyn przy zachowaniu zgodności reprodukcji dla barw spotowych

Nasze wdrożenia bazują na rozwiązaniach CGS Oris.

Otrzymaj ofertę wdrożenia

CONTACT

Contact us and find out more about cooperation opportunities

* Mandatory fields to be completed

    Open Close


  The administrator of your personal data is Małgorzata Szczotka CMC with its registered office at ul. Skarbowców 31/6 53-025 Wrocław, NIP: 699 191 20 23. Your data will be processed in order to answer the questions asked in the contact form. You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, object and lodge a complaint with the supervisory authority. Contact with the Administrator is possible at the following e-mail address: kontakt@cmconsulting.pl Detailed information on the processing of personal data can be found in the Privacy Policy.