Single

Color Management – podstawy

Zagadnienia kursu obejmują najnowszą teorię color management i jej zastosowania , zapewniając solidną podstawę edukacyjną do zarządzania przepływem informacji o obrazie . Jest to idealny kurs podstawowy dla każdego praktyka technicznego zainteresowanego wszechstronnym zrozumieniem podstaw zarządzania barwą

GŁÓWNE CECHY :

 • To szkolenie odnosi się do najnowszych standardów międzynarodowych przemysłowych .
 • Jest to część większego programu szkoleń dotyczących standaryzacji i optymalizacji produkcji poligraficznej.

DLA KOGO JEST TEN KURS ?

Specjaliści menedżerowie ds. druku , wszystkie działy
odpowiedzialne za reprodukcję obrazu .

ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE :

 • Wstęp do zagadnień color management
 • Przestrzenie barwne zależne niezależne od urządzeń
 • Podstawy fotometrii i kolorymetrii optycznej
 • CM w odniesieniu do standardów produkcyjnych
 • Subiektywne i obiektywne metody oceny barwy
 • Standardy oświetleniowe oceny barwy w zgodności z ISO 3669 :2009
 • Zastosowanie zarządzania barwą w aplikacjach graficznych
 • Pomiar barwy w druku densytometryczny i spektralny
 • Profilowanie – wprowadzenie i charakterystyka
 • Proofing ocena zgodności
 • Profilowanie urządzeń wejścia , wyświetlania i wyjścia
 • Konwersja z zastosowaniem profili ICC
 • Zgodność ze standardowymi warunkami druku