Single

Color Management – standaryzacja i optymalizacja produkcji fleksograficznej

Jest to najwyższy poziom wiedzy dotyczącej zarządzania barwą. Kurs jest przeznaczony dla profesjonalistów z branży, którzy chcą być uznawani za ekspertów w dziedzinie standaryzacji i optymalizacji produkcji fleksograficznej. Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem na wszystkich etapach reprodukcji poligraficznej, definiując sposób integracji i utrzymania sprawdzonych najlepszych praktyk i standardów branżowych. Szkolenie wykracza poza proces jednorazowej kalibracji, zapewniając kompleksowy zestaw narzędzi do budowania color managementu i kontroli procesu od kreacji po druk. Ten kurs zapewni Ci umiejętność wdrożenia podstawowych procedur kalibracyjnych i kontroli jakości, aby zarządzać łańcuchem dostaw produktów poligraficznych i napędzać kulturę produkcji opartą na kontroli procesu.

GŁÓWNE CECHY:

 • To szkolenie odnosi się do najnowszych standardów międzynarodowych i przemysłowych. • Po pomyślnym zakończeniu szkolenia ocenianego na bazie wyniku post testu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę.
 • Jest to część większego programu szkoleń dotyczących standaryzacji i optymalizacji produkcji poligraficznej.

DLA KOGO JEST TEN KURS ?

Dla kogo jest ten kurs? Technolodzy, kierownicy produkcji, specjaliści ds. druku, operatorzy maszyn.

ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:

 • Podstawy zarządzania barwą
 • Pomiar barwy densytometryczny vs. spektralny • Przestrzenie barwne CIE
 • Metody pomiaru barwy dE 2000,76, CMC
 • Określanie celów drukowania
 • Globalne standardy druku
 • Niestandardowe warunki drukowania
 • Tolerancje w druku fleksograficznym
 • Teoria względna papieru i podłoża
 • Proofing, kalibracja, certyfikacja, optymalizacja
 • Softproofing i standardy oświetleniowe
 • Diagnoza mechanicznego stanu zastanego maszyny drukarskiej fleksograficznej za pomocą form analitycznych
 • Dobór komponentów druku
 • Pomiar spektralny vs. densytometryczny
 • Tolerancje jakości i powtarzalności w druku fleksograficznym
 • pektralny vs. densytometryczny • Tolerancje jakości i powtarzalności w druku fleksograficznym • Kontrola procesów produkcji fleksograficznej
 • Metody weryfikacji procesu świecenia płyt, analiza 3D punktu, dobór parametrów minimalnej wielkości punktu rastrowego
 • Stabilizacja warunków produkcyjnych SOP
 • Omówienie podstawowych zmiennych druku takich jak: jednolitość nafarbienia, jednolitość docisku, powtarzalność docisku, powtarzalność odwzorowania apli, powtarzalność przy różnych prędkościach, wartości tonalne, pasowanie pomiędzy kolorami
 • Dobór parametrów kompensacyjnych taśm montażowych do charakteru produkcji
 • Optymalizacja parametru prędkości druku, jej wpływ na odwzorowanie apli i rastrów
 • Optymalizacja parametru docisku i dostawienia w druku
 • Utrzymanie wysokiej powtarzalności odwzorowania barw spotowych z wykorzystaniem wytycznych PANTONE Certified Printer Program
 • Praktyczne wykorzystanie wskazań zawartych w normie ISO 12647-6:2020
 • Wyznaczanie krzywych TVI vs. NPDCS
 • Wyznaczanie profili ICC
 • G7 Idealliance jako metoda kalibracji w czterech poziomach zgodności
 • Praca w zgodności ze standardami
 • Metody kontroli i optymalizacji procesu druku triadowego i barw procesowych
 • Stworzenie procedur SOP dla procesu technologicznego