Single

Color Management dla operatorów maszyn offsetowych

Jest to praktyczny poziom wykorzystania wiedzy dotyczącej zarządzania barwą i optymalizacji produkcji, przeznaczony dla operatorów maszyn offsetowych, którzy nie wykorzystują wszystkich funkcjonalności maszyn, a ich wiedza na temat dobrych praktyk produkcyjnych jest niska. Ten kurs zapewni Ci umiejętność wydajnej i powtarzalnej pracy na maszynie z wykorzystaniem wszystkich jej funkcjonalności.

GŁÓWNE CECHY:

 • To szkolenie odnosi się do najnowszych standardów międzynarodowych, przemysłowych i dobrych praktyk produkcyjnych.
 • Po pomyślnym zakończeniu szkolenia ocenianego na bazie wyniku post testu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę.
 • Jest to część większego programu szkoleń dotyczących standaryzacji i optymalizacji produkcji poligraficznej.

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Dla kogo jest ten kurs? Operatorzy maszyn, drukarze, pomocnicy drukarzy.

ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:

 • Omówienie technologii druku offsetowego oraz budowy maszyn
 • Prawidłowe przygotowanie maszyny do standaryzacji
 • Regulacja zespołu farbowego za pomocą stref kontaktu, NIP Control oraz form analitycznych
 • Regulacja zespołu wodnego za pomocą stref kontaktu, NIP Control oraz form analitycznych
 • Dobór parametrów roztworu zwilżającego, analiza przyczynowo-skutkowa
 • Dobór komponentów do produkcji farbami konwencjonalnymi i UV
 • Dobór komponentów druku na bazie testów form analitycznych
 • Korzyści wynikające z okresowych regulacji maszyny
 • Pomiar spektralny vs. densytometryczny
 • Kalibracja i certyfikacja urządzeń pomiarowych
 • Obsługa wszystkich funkcjonalności urządzeń pomiarowych
 • Korzystanie z cyfrowych bibliotek kolorów
 • Praca na danych zapisanych do reprintu. Zagrożenia i korzyści
 • Efektywne wykorzystanie systemów pomiarowych inline, online i offline
 • Optymalizacja wstępnego nafarbienia dla barw CMYK i spotowych
 • Analiza podstawowych parametrów stabilności druku na maszynie: szablonowanie, paskowanie, dublowanie, murzenie, pasowanie, rozcieranie farby na obwodzie
 • Globalne standardy druku i dobre praktyki produkcyjne
 • Analiza raportów produkcyjnych z maszyny jako potwierdzenie cyfrowe zgodności optycznej
 • Analiza wydajności produkcji na bazie raportów z maszyny
 • Konserwacja maszyn