Standaryzacja produkcji poligraficznej

Analiza porównawcza obowiązujących standardów międzynarodowych i przemysłowych w kontekście całościowej standaryzacji druku. Porównanie zapisów norm z 2007 roku oraz 2013, analiza zalet wdrożonych zmian.

Norma ISO 12647-2:2013 jest ściśle powiązana z pięcioma poniżej zacytowanymi normami bez których analizy nie da się spełnić wszystkich parametrów standaryzacji. Omówienie ich zostanie przedstawione z użyciem urządzeń do analizy oświetlenia przy maszynie, urządzeń do kontroli parametrów dostawiania wałków na maszynie NIP control, oraz spektrofotometrów posiadających wymagane w nowych normach statusy pomiarowe.

 • ISO 12647-2:2013 vs ISO 12647-2:2007 Graphic technology — Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints — Part 2: Offset lithographic processes
 • ISO 13655:2009 Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images
 • ISO 3664:2009 Graphic technology and photography — Viewing conditions
 • ISO 2846-1:2006 Color and transparency of printing ink sets for four-color printing Part 1: Sheet-fed and heat-set web offset lithographic printing
 • ISO 10128:2009 Methods of adjustment of the color reproduction of a printing system to match a set of characterization data
 • ISO 15339:2013 Reference Print Conditions — Printing from digital data across multiple technologies
PrePress
 • Możliwości sprzętowe a zakres wymogów produkcyjnych
 • Optymalne wykorzystanie opcji Color Management w oprogramowaniu
 • Optymalizacja systemu proofingowego a jakość wydruków
 • Warunki porównawcze odbitki próbnej z wydrukiem
 • Stabilizacja przepływu informacji o obrazie (pliki produkcyjne, zapisywanie). Nowe profile ICC Fogra 52 i Fogra 51 oraz ISO coated v3.
 • Odciążniki w druku jako ważny element powodzenia ostatecznego wydruku
Plate Making
 • Ocena precyzyjności ustawień naświetlarki, stanu technicznego wywoływarki
 • Ocena stabilności pracy systemu CTP
 • Wyznaczenie krzywej linearyzacyjnej dla zdefiniowanych parametrów produkcyjnych
 • Dobór parametrów rastrowania do charakteru produkcji i możliwości workflow.
Press
 • Konserwacja maszyny, metodyka regulacji, dostawiania wałków sposób konwencjonalny oraz metoda NIP control
 • Żywotność części zamiennych (obciągów gumowych, dobór obciągów gumowych do charakteru produkcji oraz poziomu pigmentacji farby stosowanej na maszynie
 • Kontrola kluczy farbowych w pętli zamkniętej z maszyną, optymalizacja krzywych nafarbienia odpowiadających za wstępne nafarbienie CIP3/4.
 • Dobór optymalnej równowagi wodno-farbowej na bazie 2 rodzajów testów
 • Dobór parametrów roztworu zwilżającego
 • Wyznaczenie parametrów spektralnych druku Lab CMYK/RGB dla zadanej grupy podłoży, kontrola spektralna na maszynie
 • Wyznaczenie krzywych korekcyjnych TVI, uśrednienie danych
 • Weryfikacja poprawności ustawień testem balansu szarości
 • Wyznaczenie profilu ICC, Device Link, optymalizacja max nafarbienia
 • Ocena spektralna i optyczna zgodności z proofem (odbitką próbną)
 • Pomiar połysku podłoża zgodnie z ISO 13655:2009
 • Substrate Management – klasyfikacja ustawień CM względem doboru surowca
 • Farby i lakiery:
 • Papier i jego właściwości
PostPress
 • Kontrola jakości po produkcji
 • Cykliczność wykonywania testów kalibracyjnych jako standard drukarni
 • Diagnoza podstawowych błędów druku
 • Płynna zamiana dotychczasowych standardów na obecnie stosowane m.in profili ICC Fogra 39 na Fogra 51, ISO coated v3.