Rotograwiura

Zagadnienia szkoleniowe dla DTP/CTP

 

PrePress
 • Określenie standardów materiałów wejściowych
 •  Stabilizacja przepływu informacji o obrazie (pliki produkcyjne, zapisywanie, obróbka, konwersja)
 • Zgodność materiałów produkcyjnych z wybraną normą oraz standardami przygotowania plików pdf – ISO 15930
 • Optymalne wykorzystanie opcji Color Management w oprogramowaniu graficznym
 • Optymalizacja systemu proofingowego a jakość wydruków, certyfikacja a recertyfikacja (proofa), potencjalne rozbieżności
 • Warunki oświetleniowe a ocena barwy, weryfikacja oświetlenia zgodnie z normą: ISO 3664:2009 Graphic technology and photography – Viewing conditions
 • Stabilizacja przepływu informacji o obrazie w oparciu o profile barwne ICC
 • Standardowe przestrzenie barw zależne i niezależne od urządzenia
 • Zarządzanie barwą oraz kontrola i raportowanie jakości
 • Odciążniki w druku. Wdrożenie opcji softproofingu do codziennej pracy.
 • Kalibracja monitora i wykorzystanie jego pełnych możliwości po kalibracji
Kontrola procesu wytwarzania i grawerowania cylindrów wklęsłych przenoszących obraz
 • Kryteria oceny stabilności pracy systemu grawerowania
 • Omówienie metod kombinacji rastrowania w rotograwiurze dla druku triadowego i kolorów specjalnych,
 • Omówienie metod kontroli linearyzacji systemu grawerowania poprzez pojemnościową kontrolę celek
Profile ICC
 • Profile wejściowe i wyjściowe, zalecane algorytmy konwersji, jakość profilu, wizualizacja wzajemnego stosunku profili.
 • Zależność profilu barwnego urządzenia od jego stanu technicznego, zmienność profili barwnych
 • Praktyczne tworzenie profili barwnych ICC maszyny drukarskiej (urządzeń wyjścia), drukowanie testów kalibracyjnych, Kontrola jakości wykonanego profilu barwnego ICC.
 • Praktyczne wykorzystanie wskazań zawartych w normie ISO 12547-xx do bieżącej kontroli druku,
 • Color Servery – półautomatyczne i automatyczne systemy konwersji/korekty profili, profile Device Link

Zagadnienia szkoleniowe dla drukarzy i operatorów maszyn ROTOGRAWIUROWYCH

 

Press – druk
 • Metody kontroli stanu mechanicznego maszyny drukarskiej, kontrola mechaniczna doboru docisków wałków, kąta dostawienia rakla
 • Analiza pomiarowa apli w druku, dobór optymalnej receptury farb na bazie monopigmentowej bazy
 • Omówienie i optymalizacja zachowań parametrów zmiennych mających wpływ na druk, przewidywanie ich zachowania na bazie wyników testów np. parametr wspomagania druku
 • Omówienie wpływu parametrów spektralnych apli w druku wyznaczanie gęstości i receptury farby dla zadanych  Lab CMYK/RGB zgodnie z ISO 12647-4:2014
 • Wyznaczenie krzywych korekcyjnych TVI, uśrednienie danych trzema metodami zgodnie z ISO 12647-4:2014
 • Omówienie metod kontroli poprawności i stabilności ustawień kalibracyjnych podczas bieżącej produkcji
 • Porównanie skuteczności metody konwencjonalnej kalibracji z metodyką działania color serwerów.
 • Metodyka oceny spektralnej i optyczna zgodności z proofem (odbitką próbną)
 • Wpływ oświetlenia referencyjnego  w miejscu oceny druku zgodnie z ISO 3664:2009
 • Pomiar połysku podłoża