Podstawy zarządzania barwą

Zagadnienia szkoleniowe

 

Światło i barwa
 • widzenie barw
 • tworzenie barw wypadkowych
 • systemy opisu barw
Reprodukcja barw w drukowaniu
 • grubość warstwy farby
 • rastrowa wartość tonalna w druku – TVI
 • równowaga barw, budowa obrazu
 • trapping, przyjmowanie farby przez farbę w druku konwencjonalnym i UV
Pomiary densytometryczne
 • gęstość optyczna jako podstawowy parametr użytkowo-techniczny
Kolorymetria i spektrofotometria
 • pomiary barw
 • znormalizowane źródła światła
 • pomiary spektrofotometryczne ręczne, automatyczne
 • różnica barw ΔE
 • barwy chromatyczne
 • barwy achromatyczne
 • metoda addytywna mieszania świateł RGB
 • metoda subtraktywna mieszania barw CMYK
 • konfiguracja ustawień urządzeń pomiarowych
 • spektralna kontrola jakości druków
 • model psychologiczny postrzegania barw Munsell
 • model matematyczny HSB
 • diagram chromatyczności CIE Lab i jego geneza
 • balans szarości,
 • GCR, UCR,
 • CMS- składowe Color Management System
 • metody renderingu: percepcyjna, relatywnie i absolutnie kolorymetryczna, saturacyjna
Barwa w komputerze
 • modele barw
 • punkty bieli i czerni
 • zależności pomiędzy modelami
 • profile barwne;
 • opis urządzeń reprodukujących barwy ,
 • barwy wypadkowe odbitek rastrowych
 • tworzenie profili barwnych ICC-wyświetlania, profili wejściowych i wyjściowych,
 • ocena jakości profili barwnych
 • podstawowe zarządzanie barwą w systemie operacyjnym i aplikacjach graficznych