Podstawy Color Management i Color Matching

Światło i barwa
 •  widzenie barw
 • tworzenie barw wypadkowych
 •   systemy opisu barw
Reprodukcja barw w drukowaniu
 • grubość warstwy farby
 • rastrowa wartość tonalna w druku TVI
 • równowaga barw, budowa obrazu
 • trapping, przyjmowanie farby przez farbę w druku konwencjonalnym i UV
Pomiary densytometryczne
 • gęstość optyczna jako podstawowy parametr użytkowo techniczny
Kolorymetria
Spektrofotometria
 • pomiary barw
 • znormalizowane źródła światła
 • pomiary spektrofotometryczne ręczne, automatyczne
 • różnica barw ΔE
 • barwy chromatyczne
 • barwy achromatyczne
 • metoda addytywna mieszania świateł RGB
 • metoda subtraktywna mieszania barw CMYK
 • konfiguracja ustawień urządzeń pomiarowych
 • spektralna kontrola jakości druków
 • model psychologiczny postrzegania barw Munsell
 • model matematyczny HSB
 • diagram chromatyczności CIE Lab i jego geneza
 • balans szarości,
 • GCR, UCR,
 • CMS- składowe Color Management System
 • metody renderingu: percepcyjna, relatywnie kolorymetryczna, absolutnie kolorymetryczna, saturacyjna

Barwa w komputerze; modele barw, punkty bieli i czerni, zależności pomiędzy modelami
Profile barwne; opis urządzeń reprodukujących barwy , barwy wypadkowe odbitek rastrowych
Tworzenie profili barwnych ICC, wyświetlania, profili wejściowych i wyjściowych,

Ocena jakości profili barwnych
Podstawowe zarządzanie barwą w systemie operacyjnym i aplikacjach graficznych