Druk Offsetowy

Zagadnienia szkoleniowe dla DTP/CTP

 

PrePress
 • Optymalne wykorzystanie opcji Color Management w oprogramowaniu
 • Optymalizacja systemu proofingowego a jakość wydruków, certyfikacja a recertyfikacja proofa, potencjalne rozbieżności
 • Warunki oświetleniowe a ocena barwy, weryfikacja oświetlenia zgodnie z normą: ISO 3664:2009 Graphic technology and photography – Viewing conditions
 • Stabilizacja przepływu informacji o obrazie . Nowe profile ICC Fogra 52 i Fogra 51 oraz ISO Coated V3.
 • Standardowe przestrzenie barw zależne i niezależne od urządzenia
 • Zarządzanie barwą oraz kontrola i raportowanie jakości
 • Określenie standardów materiałów wejściowych
 • Zgodność materiałów produkcyjnych z wybraną normą oraz standardami przygotowania plików PDF – ISO 15930
 • Odciążniki w druku. Wdrożenie opcji softproofingu do codziennej pracy.
 • Kalibracja monitora i wykorzystanie jego pełnych możliwości po kalibracji
Plate Making
 • Ocena precyzyjności ustawień naświetlarki, stanu technicznego wywoływarki
 • Ocena stabilności pracy systemu CTP (kalibracja naświetlarki, obsługa urządzeń do pomiaru punktu rastrowego na płycie)
 • Wyznaczenie krzywej linearyzacyjnej dla zdefiniowanych parametrów produkcyjnych
 • Dobór parametrów rastrowania do charakteru produkcji i możliwości workflow.
 • Systemy rastrowania – podstawowe informacje praktyczne
Profile ICC
 • Profile wejściowe i wyjściowe, zalecane algorytmy konwersji, jakość profilu, wizualizacja wzajemnego stosunku profili.
 • Zależność profilu barwnego urządzenia od jego stanu technicznego, zmienność profili barwnych
 • Praktyczne tworzenie profili barwnych ICC maszyny drukarskiej (urządzeń wyjścia), drukowanie testów kalibracyjnych, Kontrola jakości wykonanego profilu barwnego ICC.
 • Praktyczne wykorzystanie wskazań zawartych w normie ISO 12547-xx do bieżącej kontroli druku,
 • Color Servery – półautomatyczne i automatyczne systemy konwersji/korekty profili, profile Device Link

Zagadnienia szkoleniowe dla drukarzy i operatorów maszyn OFFSETOWYCH

 

Press
 • Konserwacja maszyny, metodyka regulacji, dostawiania wałków w sposób konwencjonalny oraz metodą NIP-Control
 • Żywotność części zamiennych (obciągów gumowych, dobór obciągów gumowych do charakteru produkcji oraz poziomu pigmentacji farby stosowanej na maszynie)
 • Kontrola kluczy farbowych w pętli zamkniętej z maszyną, optymalizacja krzywych nafarbienia odpowiadających za wstępne nafarbienie CIP3/4.
 • Dobór optymalnej równowagi wodno-farbowej na bazie 2 rodzajów testów
 • Dobór parametrów roztworu zwilżającego
 • Wyznaczenie parametrów spektralnych druku Lab CMYK/RGB dla zadanej grupy podłoży, kontrola spektralna na maszynie
 • Wyznaczenie krzywych korekcyjnych TVI, uśrednienie danych
 • Weryfikacja poprawności ustawień testem balansu szarości
 • Wyznaczenie profilu ICC, Device Link, optymalizacja maksymalnego nafarbienia na maszynie – Ink Saving
 • Ocena spektralna i optyczna zgodności z proofem (odbitką próbną)
 • Pomiar połysku podłoża zgodnie z ISO 13655:2009
 • Klasyfikacja ustawień CM względem doboru surowca – Substrate Management
 • Warunki oświetleniowe a ocena barwy. Weryfikacja oświetlenia zgodnie z normą ISO 3664:2009 Graphic technology and photography – Viewing conditions
 • Farby i lakiery: Problemy w druku jak rozpoznać czy problem spowodowany został farba czy innym czynnikiem uszlachetniania
 • Papier i jego właściwości
Pomiar barwy w pętli zamkniętej z maszyną
 • Reprodukcja wartości tonalnych w drukowaniu
 • Defekty druku, deformacje punktów rastrowych, jak je rozpoznać, właściwie zdiagnozować i wyeliminować na podstawie testu kontrolnego SLUR.
 • Densytometryczny pomiar druku (gęstość optyczna, rastrowa wartość tonalna, przyrost punktu rastrowego, kontrast trapping itp.).
 • Spektralny pomiar druku,  parametr ∆E, lokalizacja barw w przestrzeni barwnej CIE LAB, metody porównawcze parametru ∆E
 • Kontrola maksymalnego nafarbienia na arkuszu w zależności od rodzaju podłoża i gramatury.
 • Dobór paska pomiarowego Color Bar i informacji w nim zawartych do szerokości stref farbowych.
 • Optymalizacja pętli zamkniętej z maszyną, zakresu wysyłanych korekt, optymalizacja skali wstępnego nafarbienia z plików CIP3.
PostPress
 • Kontrola jakości po produkcji
 • Cykliczność wykonywania testów kalibracyjnych jako standard drukarni
 • Diagnoza podstawowych błędów druku
 • Płynna zamiana dotychczasowych standardów na obecnie stosowane m.in profili ICC Fogra 39 na Fogra 51, ISO Coated V3