Fleksografia

Zagadnienia szkoleniowe dla DTP/CTP

 

PrePress
 • Możliwości sprzętowe a zakres wymogów produkcyjnych
 • Optymalne wykorzystanie opcji Color Management w oprogramowaniu
 • Optymalizacja systemu proofingowego a jakość wydruków, certyfikacja a recertyfikacja (proofa), potencjalne rozbieżności
 • Warunki oświetleniowe a ocena barwy, weryfikacja oświetlenia zgodnie z normą:
  ISO 3664:2009 Graphic technology and photography – Viewing conditions
 • Stabilizacja przepływu informacji o obrazie .
  Nowe profile ICC Fogra 52 i Fogra 51 oraz ISO Coated V3.
 • Standardowe przestrzenie barw zależne i niezależne od urządzenia
 • Zarządzanie barwą oraz kontrola i raportowanie jakości
 • Określenie standardów materiałów wejściowych
 • Zgodność materiałów produkcyjnych z wybraną normą oraz standardami przygotowania plików pdf – ISO 15930
 • Odciążniki w druku. Wdrożenie opcji softproofingu do codziennej pracy.
 • Kalibracja monitora i wykorzystanie jego pełnych możliwości po kalibracji
Plate Making
 • Kontrola procesu wytwarzania płyt fleksograficznych CTP/grawerowanie form drukowych
 • Ocena stabilności pracy systemu CTP
 • Dobór parametrów rastrowania do charakteru produkcji i możliwości workflow
 • Linearyzacja systemu Vip Flex + analiza powierzchni 3D punktu rastrowego
Profile ICC
 • Profile wejściowe i wyjściowe, zalecane algorytmy konwersji, jakość profilu, wizualizacja wzajemnego stosunku profili.
 • Zależność profilu barwnego urządzenia od jego stanu technicznego, zmienność profili barwnych
 • Praktyczne tworzenie profili barwnych ICC maszyny drukarskiej (urządzeń wyjścia), drukowanie testów kalibracyjnych, kontrola jakości wykonanego profilu barwnego ICC.
 • Praktyczne wykorzystanie wskazań zawartych w normie ISO 12547-xx do bieżącej kontroli druku,
 • Color Servery – półautomatyczne i automatyczne systemy konwersji/korekty profili, profile Device Link

Zagadnienia szkoleniowe dla drukarzy i operatorów maszyn FLEKSOGRAFICZNYCH

 

Press – Druk na  maszynach wąsko- i szerokowstęgowych
 • Audyt oświetlenia zgodnie z ISO 3664:2009
 • Audyt mechaniczny maszyny drukarskiej- wąska lub szeroka wstęga.
 • Dobór parametrów walców rastrowych ich liniatury oraz pojemności
 • Dobór parametrów kompensacyjnych taśm montażowych do charakteru produkcji
 • Optymalizacja parametru prędkości druku
 • Optymalizacja parametru docisku w druku
 • Wyznaczenie parametrów spektralnych druku Lab CMYK/RGB zgodnie z ISO 12647-6:2012
 • Wyznaczenie krzywych korekcyjnych TVI, uśrednienie danych zgodnie z ISO 12647-6:2012
 • Weryfikacja poprawności ustawień testem balansu szarości
 • Wyznaczenie profilu ICC, Device Link, optymalizacja maksymalnego nafarbienia na maszynie
 • Ocena spektralna i optyczna zgodności z proofem (odbitką próbną)
 • Pomiar połysku podłoża
 • Pomiar barwy ręcznym urządzeniem, kamerami RGB wbudowanymi w maszynę
 • Reprodukcja wartości tonalnych w drukowaniu
 • Defekty druku, deformacje punktów rastrowych, jak je rozpoznać, właściwie zdiagnozować i
 • Densytometryczny pomiar druku: (gęstość optyczna, rastrowa wartość tonalna, przyrost punktu rastrowego, kontrast traping itp.).
 • Spektralny pomiar druku,  parametr ∆E, lokalizacja barw w przestrzeni barwnej CIE LAB, metody porównawcze parametru ∆E
 • Postpress – bieżąca kontrola jakości
Szkolenia dla pracowników drukarni
 • Cykliczna kontrola wdrożonej standaryzacji – stała współpraca z drukarnią
 • Okresowa weryfikacja zgodności ze standardami międzynarodowymi i przemysłowymi