Rotograwiura

Standaryzacja druku rotograwiurowego przynosi długofalowe efekty powtarzalności produktów i otrzymania zgodności ze standardami międzynarodowymi i przemysłowymi, co pozwala konkurować o najbardziej wymagających klientów. Dzięki standaryzacji roto drukarnia może pożegnać się z metodą prób i błędów w grawerowaniu cylindrów w zależności od zadrukowanego obrazu. Proces kalibracji wykonujemy we współpracy z producentem cylindrów. Całościowa optymalizacja procesu z naciskiem na wyznaczenie parametrów grawerowania form drukowych umożliwia powtarzalną pracę na wysokim poziomie jakościowym oraz możliwością uzyskania nawet na poddrukowywanych foliach gamutu zbliżonego w do ISOcoated v2 => ISO Coated v3.

Prepress – przygotowanie do druku

 • Kalibracja lub wdrożenie systemu proofingowego
 • Stabilizacja przepływu informacji o obrazie (pliki produkcyjne, zapisywanie)
 • Kalibracja monitorów

Gravure cylinder making – kontrola procesu wytwarzania i grawerowania cylindrów wklęsłych przenoszących obraz

 • Ocena stabilności pracy systemu grawerowania
 • Dobór parametrów /kombinacji rastrowania do charakteru produkcji i możliwości technologicznych procesu grawerowania
 • Linearyzacja systemu grawerowania poprzez kontrolę celek pod kątem ich pojemności i transferu AniCam_Gravure

Press – druk

 • Audyt oświetlenia w miejscu oceny druku zgodnie z ISO ISO 3664:2009
 • Audyt mechaniczny maszyny drukarskiej, kontrola mechaniczna doboru docisków wałków, kąta dostawienia rakla
 • Dobór optymalnej receptury farb na bazie mono pigmentowej bazy
 • Optymalizacja parametrów zmiennych mających wpływ na druk, przewidywanie ich zachowania na etapie standaryzacji np. parametr wspomagania druku
 • Wyznaczenie parametrów spektralnych druku Lab CMYK/RGB zgodnie z ISO 12647-4:2014
 • Wyznaczenie krzywych korekcyjnych TVI, uśrednienie danych zgodnie z ISO 12647-4:2014
 • Weryfikacja poprawności ustawień testem balansu szarości
 • Wyznaczenie profilu ICC, Device Link, optymalizacja maksymalnego nafarbienia na maszynie
 • Ocena spektralna i optyczna zgodności z proofem (odbitką próbną)
 • Pomiar połysku podłoża

Postpress – bieżąca kontrola jakości

 • Szkolenia dla pracowników drukarni
 • Cykliczna kontrola wdrożonej standaryzacji – stała współpraca z drukarnią, producentem cylindrów, usługowym punktem repro

Zgodnie ze standardami:

ISO 12647-4:2014 Graphic technology

Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints — Part 4: Publication gravure printing

ISO 2846-1 Graphic technology

Colour and transparency of printing ink sets for four-colour printing(norma opisująca wymagania stawiane farbom dla poligrafii)

ISO 3664:2009 Graphic technology and photography

Viewing conditions (warunki oświetleniowe dla krytycznej oceny barwy – m.in. dotyczy oświetlenia przy konsolach maszyn drukujących)

ISO/TS 10128 Graphic technology

Methods of adjustment of the colour reproduction of a printing system to match a set of characterization data

ISO 13655:2009 Graphic technology

Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images (pomiar spektralny i kolorymetrczny barwy)

ISO 15076 – Image technology colour management

Architecture, profile format and data structure (zarądzanie barwą – architektura profili ICC)

ISO 15930 Graphic technology

Prepress digital data exchange — Use of PDF (Pliki PDF dla produkcji poligraficznej)