Standaryzacja druku offsetowego

Standaryzacja druku offsetowego dzieli cały proces technologiczny produkcji na węzły, w których można przeprowadzać kontrolę i dzięki temu w pełni panować nad dokładnością i powtarzalnością produkcji zgodnie ze standardami międzynarodowymi i przemysłowymi.

Prepress – przygotowanie do druku

 • Kalibracja lub wdrożenie systemu proofingowego,
 • Stabilizacja przepływu informacji o obrazie (pliki produkcyjne, zapisywanie),
 • Kalibracja monitorów

Plate making – kontrola procesu wytwarzania płyt CTP

 • Ocena stabilności pracy systemu CTP,
 • Dobór parametrów rastrowania do charakteru produkcji i możliwości workflow,
 • Linearyzacja systemu

Press – druk

 • Audyt oświetlenia zgodnie z ISO ISO 3664:2009
 • Audyt mechaniczny maszyny drukarskiej, kontrola mechaniczna doboru docisków przy pomocy sondy NIP control
 • Dobór parametrów roztworu zwilżającego
 • Dobór optymalnej równowagi woda-farba, test na tonowanie
 • Optymalizacja wstępnego nafarbienia na maszynie CIP3 poprzez regulacje krzywych nafarbienia
 • Wyznaczenie parametrów spektralnych druku Lab CMYK/RGB zgodnie z ISO 12647-2:2013
 • Wyznaczenie krzywych korekcyjnych TVI, uśrednienie danych zgodnie z ISO 12647-2:2013
 • Weryfikacja poprawności ustawień testem balansu szarości
 • Wyznaczenie profilu ICC, Device Link, optymalizacja maksymalnego nafarbienia na maszynie
 • Ocena spektralna i optyczna zgodności z proofem (odbitką próbną)
 • Pomiar połysku podłoża

Postpress – bieżąca kontrola jakości

 • Szkolenia dla pracowników drukarni
 • Cykliczna kontrola wdrożonej standaryzacji – stała współpraca z drukarnią

Zgodnie ze standardami:

ISO 12647-2:2007 =>
ISO 12647-2:2013 Graphic technology

Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints (najważniejsza norma opisująca wymogi reprodukcji poligraficznej przy zastosowaniu różnych technologii druku)

ISO 2846-1 Graphic technology

Colour and transparency of printing ink sets for four-colour printing(norma opisująca wymagania stawiane farbom dla poligrafii)

ISO 3664:2009 Graphic technology and photography

Viewing conditions (warunki oświetleniowe dla krytycznej oceny barwy – m.in. dotyczy oświetlenia przy konsolach maszyn drukujących)

ISO/TS 10128 Graphic technology

Methods of adjustment of the colour reproduction of a printing system to match a set of characterization data

ISO 13655:2009 Graphic technology

Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images (pomiar spektralny i kolorymetrczny barwy)

ISO 15076 – Image technology colour management

Architecture, profile format and data structure (zarądzanie barwą – architektura profili ICC)

ISO 15930 Graphic technology

Prepress digital data exchange — Use of PDF (Pliki PDF dla produkcji poligraficznej)