Fleksografia

Standaryzacje druku fleksograficznego wykonywana jest w oparciu o doświadczenie CMC oraz współpracę z takimi organizacjami jak ATIF, FTA Europe, EIFA. Niezwykle zmienny proces technologiczny jakim jest fleksografia również pozwala na osiągnięcie wysokiej powtarzalności druku oraz zgodności ze standardami międzynarodowymi, przemysłowymi.

Prepress – przygotowanie do druku

 • Kalibracja lub wdrożenie systemu proofingowego, podłoża zdefiniowane w normie oraz podłoża niewsiąkliwe
 • Stabilizacja przepływu informacji o obrazie (pliki produkcyjne, zapisywanie)
 • Kalibracja monitorów

Plate making – kontrola procesu wytwarzania płyt fleksograficznych CTP/grawerowanie form drukowych

 • Ocena stabilności pracy systemu CTP
 • Dobór parametrów rastrowania do charakteru produkcji i możliwości workflow
 • Linearyzacja systemu Vip Flex + analiza powierzchni 3D punktu rastrowego

Press – druk

 • Audyt oświetlenia zgodnie z ISO ISO 3664:2009
 • Audyt mechaniczny maszyny drukarskiej- wąska lub szeroka wstęga.
 • Dobór parametrów walców rastrowych ich liniatury oraz pojemności
 • Dobór parametrów kompensacyjnych taśm montażowych do charakteru produkcji
 • Optymalizacja parametru prędkości druku
 • Optymalizacja parametru docisku w druku
 • Wyznaczenie parametrów spektralnych druku Lab CMYK/RGB zgodnie z ISO 12647-6:2012
 • Wyznaczenie krzywych korekcyjnych TVI, uśrednienie danych zgodnie z ISO 12647-6:2012
 • Weryfikacja poprawności ustawień testem balansu szarości
 • Wyznaczenie profilu ICC, Device Link, optymalizacja maksymalnego nafarbienia na maszynie
 • Ocena spektralna i optyczna zgodności z proofem (odbitką próbną)
 • Pomiar połysku podłoża

Postpress – bieżąca kontrola jakości

 • Szkolenia dla pracowników drukarni
 • Cykliczna kontrola wdrożonej standaryzacji – stała współpraca z drukarnią
 • Okresowa weryfikacja zgodności ze standardami międzynarodowymi i przemysłowymi

Zgodnie ze standardami:

ISO 12647-6:2012 Graphic technology

Process control for the production of half-tone colour separations, proofs and production prints — Part 6: Flexographic printing

ISO 2846-5: 2012 Graphic technology

Colour and transparency of printing ink sets for four-colour printing — Part 5: Flexographic printing (norma opisująca wymagania stawiane farbom dla poligrafii)

ISO 3664:2009 Graphic technology and photography

Viewing conditions (warunki oświetleniowe dla krytycznej oceny barwy – m.in. dotyczy oświetlenia przy konsolach maszyn drukujących)

ISO/TS 10128 Graphic technology

Methods of adjustment of the colour reproduction of a printing system to match a set of characterization data

ISO 13655:2009 Graphic technology

Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images (pomiar spektralny i kolorymetrczny barwy- wymagania)

ISO 15076 – Image technology colour management

Architecture, profile format and data structure (zarądzanie barwą – architektura profili ICC)

ISO 15930 Graphic technology

Prepress digital data exchange — Use of PDF (Pliki PDF dla produkcji poligraficznej)