STANDARYZACJA

PROCESU DRUKU

Nadrzędnym celem naszych działań jest wzrost wydajności przy zachowaniu powtarzalności i międzynarodowych standardów produkcji

Odbiór maszyn

drukarskich

Analiza i odbiór maszyn odbywają się na bazie wytycznych Dyrektywy Technicznej i odnosi się wyłącznie do mierzalnych parametrów technicznych druku.

audyt

DRUKARNI

Realizujemy ocenę poziomu optymalizacji całego cyklu reprodukcji poligraficznej na poszczególnych etapach produkcji.

WDROŻENIA

X-GAMUT

W pełni zautomatyzowane oprogramowanie do zarządzania kolorami, które pozwala na uzyskanie najwyższego poziomu odwzorowania barw spotowych.

STANDARYZACJA I OPTYMALIZACJA PROCESU DRUKU

Celem standaryzacji jest wykazanie lepszych wyników wydajnościowych przy zachowaniu zgodności kolorystycznej ze standardami międzynarodowymi, a tym samym jak najwyższej powtarzalności produkcji. Nasze wdrożenia są kompleksowe i obejmują wszystkie etapy produkcji, a współpraca ma charakter cykliczny.

Wyślij zapytanie ofertowe

standaryzacja i optymalizacja

produkcji OFFESTOWEJ

Standaryzacja druku offsetowego dzieli cały proces technologiczny produkcji na węzły, w których można przeprowadzać kontrolę i dzięki temu w pełni panować nad dokładnością i powtarzalnością produkcji zgodnie ze standardami międzynarodowymi i przemysłowymi.

Otrzymaj ofertę audytu
 • 01 PrePress - przygotowanie do druku

   przygotowanie do druku

  • Weryfikacja lub wdrożenie systemu proofingowego
  • Stabilizacja przepływu informacji o obrazie, zapisywanie plików produkcyjnych
  • Kalibracja monitorów, softproofing
 • 02 PLATE MAKING - KONTROLA PROCESU WYTWARZANIA PŁYT CTP

   KONTROLA PROCESU WYTWARZANIA PŁYT CTP

  • Ocena stabilności pracy systemu CTP
  • Dobór parametrów rastrowania do charakteru produkcji i możliwości workflow
  • Linearyzacja systemu
 • 03 PRESS - DRUK

   DRUK

  • Audyt oświetlenia zgodnie z ISO ISO 3664:2009
  • Audyt mechaniczny maszyny drukarskiej, kontrola mechaniczna doboru docisków przy pomocy sondy NIP control
  • Ocena lub dobór parametrów roztworu zwilżającego
  • Ocena lub dobór optymalnej równowagi woda-farba za pomocą form analitycznych (farba-roztwór-obciąg gumowy-płyta)
  • Optymalizacja wstępnego nafarbienia na maszynie CIP3 poprzez regulacje krzywych wstępnego nafarbienia
  • Wyznaczenie parametrów spektralnych druku Lab CMYK/RGB zgodnie z ISO 12647-2:2013
  • Wyznaczenie krzywych korekcyjnych TVI, uśrednienie danych zgodnie z ISO 12647-2:2013 lub standaryzacja NPDC G7 Idealliance w czterech poziomach zgodności:
   - Basic G7 Grayscale Calibration,
   - G7 Targeted Calibration,
   - G7 (Colorspace) Calibration,
   - G7 Extreme Calibration
  • Weryfikacja poprawności ustawień cyfrowych z efektem optycznym zgodności z certyfikowanym proofem
  • Opcjonalnie wyznaczenie profilu ICC, Device Link, optymalizacja maksymalnego nafarbienia na maszynie
  • Pomiar połysku podłoża
 • 04 MIESZALNIA FARB

  • Wdrożenie cyfrowych wzorców kolorystycznych dla barw spotowych zgodnie z metodologią Pantone Certified Printer Program dla barw indywidualnych na bazie plików .CxF X4
  • Wdrożenie lub usprawnienie komunikacji pomiędzy mieszalnią farb a maszyną w zakresie wzorców kolorystycznych na bazie plików .CxF/X-4 oraz automatyzacji zapisu separacji w plikach produkcyjnych
  • Kalibracja SCTV, kontrolowany przyrost punktów rastrowych dla barw spotowych zgodnie z ISO 20654 – Spot Color Tone Value
 • 05 POSTPRESS – BIEŻĄCA KONTROLA JAKOŚCI

   – BIEŻĄCA KONTROLA JAKOŚCI

  • Cykliczna kontrola wdrożonej standaryzacji oraz utrzymanie jakości produkcji w całym cyklu eksploatacyjnym procesu poligraficznego
  • Optymalizacja procesu w celu minimalizowania ilości makulatury i czasu na przygotowanie produkcji
  • Analiza raportów z produkcji, ocena wydajności i jakości pracy operatorów
  • Wdrożenie odpowiednich procedur SOP na poszczególnych etapach produkcji

standaryzacja i optymalizacjA

produkcji fleksograficznej

Proces standaryzacji obejmuje wszystkie etapy produkcji fleksograficznej – od przygotowania pliku, poprzez druk, aż po finalną kontrolę jakości produktu.
Największą korzyścią z wdrożenia jest możliwość utrzymania powtarzalnej produkcji w zgodności ze standardami międzynarodowymi i przemysłowymi przy maksymalnym skróceniu czasu przezbrojenia i zminimalizowaniu ilości makulatury.

Otrzymaj ofertę audytu
 • 01 PrePress - przygotowanie do druku

   przygotowanie do druku

  • Kalibracja lub weryfikacja zgodności systemu proofingowego
  • Stabilizacja przepływu informacji o obrazie
  • Opcjonalnie kalibracja monitorów, softproofing
  • Audyt oświetlenia przy maszynie zgodnie z ISO 3664:2009
 • 02 PLATE MAKING - KONTROLA PROCESU WYTWARZANIA PŁYT CTP

   KONTROLA PROCESU WYTWARZANIA PŁYT CTP

  • Dobór parametrów rastrowania do charakteru produkcji i możliwości workflow
  • Linearyzacja systemu Vip Flex + analiza powierzchni 3D punktu rastrowego
  • Wykonanie korekt na miejscu lub w usługowej naświetlarni
 • 03 PRESS - DRUK

   DRUK

  • Kwalifikacja i przygotowanie maszyny do kalibracji
  • Stabilizacja warunków produkcyjnych
  • Diagnoza mechanicznego stanu maszyny za pomocą form analitycznych umożliwia ocenę takich parametrów jak: jednolitość nafarbienia, równomierność docisku, powtarzalność docisku, powtarzalność odwzorowania apli, powtarzalność przy różnych prędkościach druku, analiza wartości tonalnych, pasowanie pomiędzy kolorami agregatami
  • Dobór parametrów walców rastrowych do wytycznych docelowego standardu
  • Dobór parametrów kompensacyjnych taśm montażowych
  • Optymalizacja parametru prędkości druku
  • Optymalizacja parametru docisku - dostawienia w druku
  • Utrzymanie wysokiej powtarzalności odwzorowania barw spotowych z wykorzystaniem wytycznych PANTONE Certified Printer Program
  • Wyznaczenie SOP dla produkcji ustandaryzowanej
  • Wyznaczanie krzywych TVI vs NPDCS G7 Idealliance w czterech poziomach zgodności:
   - Basic G7 Grayscale Calibration,
   - G7 Targeted Calibration,
   - G7 (Colorspace) Calibration,
   - G7 Extreme Calibration
 • 04 POSTPRESS - BIEŻĄCA KONTROLA JAKOŚCI

   BIEŻĄCA KONTROLA JAKOŚCI

  • Utrzymanie zgodności cyfrowej i optycznej produkcji z założonym standardem
  • Rekalibracja procesu produkcji metodą G7 i TVI PSO
  • SOP metody kontroli procesów, wdrożenie metod weryfikacji jakości dla barw triadowych i spotowych
  • Minimalizowanie ilości makulatury i czasu przygotowania produkcji rolowej
  • Cyfrowe wzorce kolorystyczne na wszystkich etapach produkcji, CxF/X-4
  • Wdrożenie do produkcji krzywych SCTV dla barw spotowych
  • Weryfikacja zoptymalizowanego procesu względem parametrów granicznych maszyny podczas druku
  • Wdrożenie raportowania do bieżącej kontroli jakości i wydajności procesu druku

ODBIÓR NOWYCH I UŻYWANYCH MASZYN DRUKARSKICH

Analizę przeprowadzamy na bazie wytycznych zawartych w dyrektywie technicznej dla odbioru offsetowych maszyn arkuszowych, odnoszącej się wyłącznie dla mierzalnych parametrów technicznych druku.

Wyślij zapytanie ofertowe

MIERZALNE PARAMETRY
TECHNICZNE DRUKU

 • Paser na nakładaniu (wzdłużny i poprzeczny)
 • Paser na przekazie w druku jednostronnym
 • Pasowanie maszyny (wzdłużne i poprzeczne)
 • Przesuwanie/dublowanie
 • Przyrost wartości tonalnych
 • Różnica w przyroście punktów pomiędzy agregatami
 • Stabilność wartości tonalnych w odniesieniu do zespołów drukujących
 • Zmienna gęstości optycznej po obwodzie arkusza
 • Szablonowanie
 • Paskowanie
Wyślij zapytanie ofertowe

DYREKTYWA
TECHNICZNA

Dyrektywa techniczna ułatwia porozumienie między producentami maszyn a drukarniami offsetowymi w rozmowach technicznych i negocjacjach handlowych. Ponadto dostarcza koncepcję badań dla technicznych i pomiarowych odbiorów maszyn.

Wyślij zapytanie ofertowe

AUDYT
drukarni

Cele audytu


Audyt ma na celu ocenę zdolności drukarni do produkcji opakowań zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi i przemysłowymi oraz ocenę poziomu optymalizacji całego cyklu reprodukcji poligraficznej na poszczególnych etapach: przygotowanie produkcji - mieszalnia farb - dział druku - postpress - kontrola jakości.

Otrzymaj ofertę audytu

Raport z audytu


Wstępny audyt kończy się raportem wskazującym te miejsca na mapie procesu, które powinny być objęte standaryzacją i optymalizacją w celu poprawienia wydajności i jakości produkcji poligraficznej. Raport zawiera ocenę zastanej wydajności produkcji, możliwości sprzętu i oprogramowania dostępnego w drukarni, ocenę obecnych procedur SOP oraz wiedzę i umiejętności ludzi obsługujących dany system. Na bazie audytu jesteśmy w stanie opracować kompleksową ofertę współpracy dopasowaną do potrzeb klienta.

Audyt przeprowadzany w zgodności z poniższymi standardami:


 • Oświetlenie ISO 3664
 • Obserwator ASTM E1499
 • Narzędzia pomiarowe ISO 13655
 • Format pliku ISO 15930 – seria (PDF/X-4) 1.7
 • PDF/X-6 (ISO 32000)
 • Papier/Substrat ISO 15937
 • Proofing ISO 12647-7/8, ISO 12646, ISO 14861
 • Workflows ISO TS 10128 / CGATS.21
 • TVI korekta krzywych ISO 18620:2016
 • TVI assessment ISO 5, ISO 20654 (SCTV)
 • Druk ISO 12647 oraz ISO 15339
 • Farby ISO 2846, CxF/x-4, ISO 17972-4
 • Kontrola procesu ISO 12647 & ISO 19302

WDROŻENIA
X-GAMUT

X-GAMUT znacznie usprawnia proces produkcyjny.


Oznacza to, że nie musisz zajmować się specjalnymi recepturami i wdrożeniem mieszalni farb. Nie ma konieczności mycia maszyny, a czasy przezbrojeń nie są konieczna. Zmniejsza się też czas przygotowania produkcji. W rezultacie oprogramowanie pomaga obniżyć całkowite koszty – zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów.

WDROŻENIA Extended Color Gamut Printing (ECG)

w oparciu o profil Fogra 55 Colour Exchange Space

 • Zastąp reprodukcję barw spotowych technologią ECG w oparciu o druk CMYKOGV
 • Zredukuj czas setupu maszyny dla barw spotowych
 • Zmniejsz koszty produkcji dla barw spotowych
 • Zwiększ ilość narządów produkcji w ciągu zmiany
 • Zwiększ OEE dla swoich maszyn przy zachowaniu zgodności reprodukcji dla barw spotowych

Nasze wdrożenia bazują na rozwiązaniach CGS Oris.

Otrzymaj ofertę wdrożenia

Kontakt

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o możliwościach współpracy.

* Pola obowiązkowe do wypełnienia.

    rozwiń zwiń

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Szczotka CMC z siedzibą przy ul. Skarbowców 31/6 53-025 Wrocław NIP: 699 191 20 23. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzoru. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@cmconsulting.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.