Możliwości

Świadczymy również wyselekcjonowane usługi związane ze standaryzacją druku na poszczególnych etapach produkcji offsetowej, fleksograficznej,rotograwiurowej czy cyfrowej. Pozwala to na audyt parametru, etapu produkcji bez konieczności przeprowadzania całościowej, wieloetapowej standaryzacji druku.

Przygotowanie drukarni  do przeprowadzenia audytu MELLOW COLORS, BODONI

Oferujemy naszym klientom przygotowanie drukarni do osiągnięcia pozytywnej oceny na wszystkich etapach produckji podczas audytu drukarni przy pomocy narzędzi Mellow Colors czy Bodoni.

Kalibracja lub wdrożenie systemu proofingowego

Oferujemy wdrożenie systemu proofingowego dla różnych technik druku, bazujemy na workflow EFI Fiery XF + drukarki Epson model dopasowany do charakteru produkcji.

Więcej informacji w zakładce Sprzęt i oprogramowanie

Kalibracja i profilowanie monitorów

Kalibracja polega na takiej regulacji monitora, aby wyświetlał on obraz o zadanych parametrach jasności, temperatury punktu bieli oraz gradacji odcieni (gamma). Mając dokładnie skalibrowany monitor można przejść do kolejnego etapu – właściwego profilowania. Oprogramowanie tworzące profil wysyła do karty graficznej polecenie wyemitowania określonego koloru, a następnie urządzenie pomiarowe zwraca informację jaki odcień został wyświetlony. Opis tych różnic jest właściwą podstawą do stworzenia profilu barwnego monitora.

Dobór parametrów rastrowania do charakteru produkcji i możliwości workflow

Często charakter drukowanych prac w drukarni oraz możliwości technologiczne workflow pozwalają na zastosowanie nietypowych rodzajów rastra modulowanych częsttliwościowo, rastrów hybrydowych, stochastycznych czy wysokoliniaturowych.

Pomagamy w zoptymalizowaniu procesu produkcji w tym zakresie i kalibrujemy  cały CMS co pozwala na połączenie wysokiej jakości wydruków z osiągnięciem wysokiej powtarzalności druku i zgodności ze standardami międzynarodowymi ISO 12647-xx oraz przemysłowymi.

Audyt oświetlenia zgodnie z ISO ISO 3664:2009

Norma: “ISO 3664 Graphic technology and photography – Viewing conditions” określa kryteria warunków  oświetleniowych  dla stanowisk oceny barwy w przemyśle graficznym. Norma opisuje głównie parametry jakie  powinno posiadać światło do oceny i porównywania wydruków:  temperatura barwową, indeks RA, kolor otoczenia, natężenie oświetlenia.  Poza tym norma wprowadza uaktualnienie odnoszące się do  zawartości komponentu UV, ze względu na stosowane w produkcji papieru wybielacze optyczne oraz  opisuje zjawisko metameryzmu jako ważny element pojawiający się przy ocenie barw.

Audyt mechaniczny maszyny drukarskiej, kontrola mechaniczna doboru docisków przy pomocy sondy NIP control

Standaryzacja druku przynosi wymierne rezultaty zgodności z normą oraz powtarzalności druku jeśli jest połączona z mechaniczną regulacją maszyny drukarskiej, jednym z najważniejszych parametrów jest regulacja stref kontaktu pomiędzy wałkami w maszynie. Dostawienie jednego wałka do drugiego wytwarza strefę kontaktu NIP, która ma decydujący wpływ na odwzorowanie obrazu, który jest nośnikiem informacji w procesie kalibracji, stąd  potrzeba wykonywania bardziej precyzyjnych pomiarów niż wizualna ocena paska z naniesioną farbą. Tego typu pomiar pozwala na uzyskanie optymalnej lepkości farby, która z kolei jest niezbędna do wyznaczenie odpowiedniej równowagi woda-farba na maszynie. Tego typu regulacja wydłuża również żywotność wałków na maszynie.

Dobór optymalnej równowagi woda-farba, test na tonowanie

Wykonywany jest metodą pośrednią za pomocą testu FKT na tonowanie, pozwala na na diagnozę, lub ewentualną regulację wałków na maszynie. Test FKT pozwala na wyznaczenie optymalnej równowagi wodno-farbowej poprzez regulację wałków pracujących na granicy tonowania maszyny.

Optymalizacja wstępnego nafarbienia na maszynie CIP3 poprzez regulacje krzywych nafarbienia

Jednym z najważniejszych elementów procesu drukowania jest: wstępne ustawienie stref farbowych i ich  nafarbienie .Dodatkowo wartości te są modyfikowane przez parametry materiału, które w postaci krzywych charakterystycznych są zapisane w systemie sterowania maszyny drukującej. W sposób idealny przy określaniu wartości pokrycia powierzchni znalazły zastosowanie dane CIP3/4  z działu prepress. Dane te mogą być przesyłane bez pośrednio do maszyny drukującej wykorzystując zdalne połączenie.

Zadaniem wstępnego ustawienia stref farbowych jest zbliżenie na samym początku

drukowania do wartości zadanej. gęstości optycznej wyliczonej uprzednio spektralnie. W tym celu w każdym z zespołów drukujących niezależnie od siebie ustawiane są odpowiednio strefy farbowe zgodnie z przewidywanym zużyciem farby. Wartości wstępnego ustawienia stref farbowych na podstawie zapisanych krzywych charakterystycznych nafarbienia  są zamieniane na odpowiednie wartości otwarcia kałamarzy. Tym samym duktor farbowy dostanie tyle farby, ile jest niezbędne, aby uzyskać optymalne nasycenie kolorem na podłożu drukowym.

W tym przypadku zanim jeszcze zostanie wydrukowany pierwszy arkusz, zespół  farbowy musi już posiadać określoną ilość farby, której ilość stabilizuje się w trakcie drukowania nakładu.

Idealnym przypadkiem jest, gdy pierwszy wyciągnięty arkusz odpowiada zadanej kolorystyce i gęstości, niestety nie potrafimy zagwarantować odpowiedniego odwzorowania od pierwszego arkusza wynika to z uwarunkowań technicznych druku offsetowego natomiast jesteśmy w stanie ograniczyć ilość makulatury do minimum.

Wyznaczenie profilu ICC, Device Link, optymalizacja maksymalnego nafarbienia na maszynie

Profile DL umożliwiają wzajemne transformacje jednej przestrzeni CMYK na druga z zachowaniem wybranych istotnych cech profilu pierwotnego np. sposobu generacji składowej K (czerni), czystości barw podstawowych lub pochodnych. Dzięki takim profilom można “przetłumaczyć” plik przygotowany z zastosowaniem określonego profilu CMYK na inny (np. z papieru powlekanego na papier offsetowy) z zachowaniem czarnych tekstów tworzonych – czyli bez użycia składowych CMY. Standardowa transformacja przy użyciu profili Device zatraci tak istotną cechę i po konwersji czarny tekst będzie miał wszystkie składowe – co uniemożliwi poprawny druk. Zastosowanie profili DL jest znacznie szersze – umożliwia zmianę wielu istotnych cech np. wartości maksymalnego nafarbienia (maksymalnej sumy farb w jednym punkcie) tak by usprawnić proces druku. Możliwe dzięki DL są konwersje sposobu generacji czerni, które w ostatecznym rezultacie pomogą na poważne ograniczenia zużycia farby drukarskiej, toneru czy atramentu.

Na technologii DeviceLink oparte są tzw. serwery koloru, oferowane przez wielu dostawców rozwiązań dla poligrafii.

Pomiar połysku podłoża

Norma ISO12647 określa wartości połysku jakie muszą być spełnione dla zadrukowywanych podłoży, Metoda pomiarowa zdefiniowana została normą ISO 8254-1, która narzuca kąt pomiarowy 75°. Do pracy wykorzystujemy  TAPPI T 480, wzorując się standardami przemysłowymi wyznaczonymi przez instytut Fogry.

Cykliczna kontrola wdrożonej standaryzacji – stała współpraca z drukarnią

Monitorowanie wszystkich etapów produkcji poligraficznej prepress-plate making- press- postpress pod kątem zgodności ze standardami międzynarodowymi i przemysłowymi  oraz zapewnienie powtarzalności produkcji.

Kontrola systemu grawerowania cylindrow roto poprzez pomiar celek pod kątem ich pojemności i transferu – AniCam Gravure

Pomiar pojemności celek na cylindrach rotograwiurowych pod kątem ich głębokości, pojemności, kąta grawerowania, liniatury pozwala na ustalenie stabilnych parametrów grawerowania, które umożliwiają powtarzalną produkcję zgodną z obowiązującymi standardami Color Managmentu.

Pomiar kata dostawienia rakla

Precyzyjne ustawienie kąta noża raklowego jest z jednym z koniecznych parametrów otrzymania stabilnej warstwy farby przenoszonej docelowo na cylinder rotograwiurowy.

Linearyzacja systemu Vip Flex + analiza powierzchni 3D punktu rastrowego

W ramach współpracy z klientami wykonujemy cykliczną linearyzację procesu wytwarzania płyt fotopolimerowych oraz ustawiamy wszystkie parametry bandingu.

Dobór parametrów walców rastrowych ich liniatury oraz pojemności oraz dobór taśm montażowych do charakteru produkcji fleksograficznej

Dobieramy optymalne parametry liniatury i pojemności spośród wszystkich rodzajów walców rastrowych dostępnych na rynku polskim i niemieckim. Przemyślany zakup walców rastrowych umożliwia przeniesienie optymalnej ilości farby w apli odpowiadającej parametom spektralnym Lab wyznaczonym przez normę ISO oraz na optymalną kalibrację procesu reprodukcji tonalnej co umożliwia produkcję etykiet o wysokiej jakości oraz powtarzalności.